EN
Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar
Zorunlu Staj Evrakları

Form 1. Staj Bilgilendirme Yazısı (Belgeyi program başkanından almanız gerekmektedir.)

Form 2. Staj Formu

Form 3. Staj Beyan ve Taahhütname (Sağlık hizmeti alan)

Form 4. Staj Beyan ve Taahhütname (Sağlık hizmeti almayan)

Form 5. Staj Defteri


Form 1 (staj bilgilendirme yazısı) staj yapılacak olan işletmeye verilecektir. Bu belge zorunlu stajı ve öğrenci priminin üniversite tarafından karşılandığını ifade eden e-imzalı bir belgedir. (Belgeyi program başkanından almanız gerekmektedir.)


Form 2 (staj formu) 3 kısımdan oluşmaktadır.

En üstteki kısım öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Ortadaki kısım işletme tarafından doldurulup kaşelenecektir.

En alttaki onay kısmı boş bırakılacaktır. Bu kısım program başkanı tarafından doldurulacaktır.


Staja başlama ve bitiş tarihi belirlenirken 30 iş günü (1 ay değil) olacağına dikkat edilmelidir. Haftada 5 gün çalışılıyorsa 6 haftalık, haftada 6 gün çalışılıyorsa 5 haftalık tarih aralığı belirtilecektir. Staj yapılan işletmeye bağlı olarak resmi tatil ve bayram günleri gün hesabında dikkate alınmalıdır.


Form 3 ve 4 (Beyan ve Taahhütname Formu) öğrenci tarafından doldurulacaktır. Eğer öğrenci ailesinin (anne veya baba üzerinden) genel sağlık sigortasından yararlanıyorsa form 3 (Staj Beyan ve Taahhütname - Sağlık hizmeti alan), yararlanmıyorsa form 4 (Staj Beyan ve Taahhütname - Sağlık hizmeti almayan) doldurulmalıdır.


Form 5 (Staj Defteri) – Öğrenci staj defterini doldurup staj bittikten sonra program başkanına teslim etmelidir. Sayfa 3, 4, 12 ve 13 işletme tarafından doldurulacaktır. Kaşe ve imza olmayan staj defterleri geçersiz sayılacaktır.


Doldurulan belgeler (staj bilgilendirme yazısı hariç) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile STAJA BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ 10 GÜN ÖNCE ilgili bölümün program başkanına teslim edilmelidir.


İşletmeler bazen sigorta priminin yatırıldığına dair belge isteyebilir. Bu belgeye https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu linkinden e-devlet kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilir.