EN
Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetimi

Misyon

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda açılan programlarda temel ve uygulamalı eğitimler vererek; kendini sürekli geliştiren, sorun çözme yetisine sahip, etik ilkelere saygılı, yerel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına duyarlı, toplumsal sorunlara karşı ilgili, sorgulayan, araştıran, kendini yenileyen, teknolojiyi takip eden, sosyal, aydın ve yaratıcı düşünebilen nitelikli ve özgüven sahibi meslek elemanı yetiştirmektir.


Vizyon

Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu; öğrenci ve iş dünyası tarafından en çok tercih edilen, dünya standartlarında eğitim faaliyetinin sürdürüldüğü yenilikçi ve girişimci eleman yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.


Stratejik Hedefler

Eğitimin ve Öğretimin Niteliğini Arttırmak

Bilimsel Çalışmaların Sayısı ve Niteliğini Arttırmak

Akademik personelin Yurtdışı Deneyim Kazanmalarını Sağlamak

Meslek Yüksekokulu Tanınırlığını Arttırmak

Akademik Personel Sayısını ve Kalitesini Arttırmak


Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN

Öğr. Görevlisi Ahmet YALÇINKAYA

Öğr. Görevlisi Ebru HANÇER

Öğr. Gör. Hakan EZİCİ

Öğr. Gör. Muhammet PARLAK

Melike KOCALAR, MYO Kalite Kurulu Öğrenci Temsilcisi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı)


Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan 2017 –2022 Haziran 2017


Anket (İç Paydaş)

Anketi görüntülemek için tıklayınız