Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında

Hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Kontenjanlar:

İlk ve Acil Yardım Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. Örgün ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Örgün ve ikinci öğretim programlarının kontenjanı 50 kişidir.

Kabul ve Kayıt Şartları:

ÖSYM merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapılabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir), Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65m’den, kız öğrencilerde 1.60m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma, taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir(233. M. ÖSYM Üniversitelere Giriş Kılavuzu).

Verilen Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım alanında ( 5. Seviye ) Ön Lisans derecesine sahip olunur. Mezun kişi Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ünvanını alarak, Sağlık Teknikeri statüsünde görev alır.

Çalışma Alanları:

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler "Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ön Lisans" derecesine sahip olurlar. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:

* Yardım ve Afet Yönetimi

* Hemşirelik

* Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri


Program Ön Koşulları:

SHMYO Akademik Kurul Kararı

SHMYO Senato Kararı

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM

Program Başkanı