Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında

Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “kaliteli, ucuz, hızlı talep etmekte ve gerektiğinde hızlı ve sorunsuz iadesini talep etmektedir. “Lojistik” bu taleplerin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir.

Uluslararası ticarette kara, hava, denizyolu taşıma modlarında yaşanan teknolojik gelişmeler şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır.


İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zincirindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsamaktadır.


Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım altyapıları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Programın amacı, lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarı olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölümün müfredatı özel ve kamu sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulur.

Lojistik program mezunları kamu ve özel işletmelerde üretim, satın alma, dış ticaret ve lojistik bölümlerinde, liman işletmelerinin de ilgili bölümlerinde ara eleman, yönetici ya da yönetici yardımcısı olarak görev alabilecek ve aynı zamanda iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanabilecektir. Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası lojistik şirketlerinin yanı sıra kendi depo-dağıtım ağı bulunan şirketlerin lojistik ve tedarik bölümlerinde de görev alabilmektedirler.


Program Çıktıları

1. Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklayabilme ve ayırt edebilme

2. Taşıma, malzeme elleçleme, stok yönetimi, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve ters akışlar gibi lojistik aktiviteler ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olma

3. Bir tedarik zinciri içerisinde farklı stok yönetim metotlarını uygulayabilme

4. Lojistik aktivitelerinin daha iyi performansa erişebilmesi için farklı kalite geliştirme tekniklerinden yararlanabilme

5. Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava ve deniz taşıma ile çoklu-mod sistemlerini açıklayabilme

6. Teorik bilgileri gerçek iş yaşamındaki durumlara uygulayabilme

7. Depolama faaliyetlerini lojistik stratejilerine göre etkili bir şekilde gerçekleştirme

8. Tedarik zincirini geliştirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilme

9. Temel Mesleki düzeyde yabancı dili kullanabilme becerisine sahip olma

10. Dış ticaret ve gümrük konularında bilgi sahibi olma

11. İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme

12. Takım çalışması ve bireysel sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahip olabilme

13. Sektör hakkında yenilikleri takip ederek hayat boyu sürekli öğrenmeyi sağlayabilme


Lojistik Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri

 • Havacılık Yönetimi → EA puanı
 • İşletme → EA puanı
 • İşletme Yönetimi → EA puanı
 • Lojistik → EA puanı
 • Lojistik ve Taşımacılık → EA puanı
 • Lojistik Yönetimi → EA puanı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi → EA puanı
 • Ulaştırma ve Lojistik → EA puanı
 • Uluslararası Finans → EA puanı
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık → EA puanı
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık → EA puanı
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi → EA puanı
 • Uluslararası Ticaret → EA puanı
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik → EA puanı
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi → EA puanı

Ek olarak Lojistik bölümü mezunları DGS ile açık öğretim bölümlerine geçiş hakkı bulunan bölümler şunlardır:

 • İktisat → EA puanı
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri → EA puanı
 • Maliye → EA puanı
 • İşletme → EA puanı
 • Kamu Yönetimi → EA puanı
 • Uluslar Arası İlişkiler → EA puanı
 • Konaklama İşletmeciliği → EA puanı
 • Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık → SÖZ puanı
 • Halkla İlişkiler Ve Tanıtım→ SÖZ puanı
 

Öğr. Gör. Mert Anıl SARICAN

Program Başkanı