EN
Anasayfa / Öğrenci / İYYÜ Mezunlar ve Mensuplar Derneği
Hakkımızda

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLÜCEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

İYYÜMED ‘in amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin dünya çağında rekabet edilebilen bir üniversite olabilme yolunda kurumsal gelişimine katkı sağlamak, üyelerin etkin katılımını sağlamak, Mezunlar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı arttırmak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerinin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi mensupları ve toplumla paylaşımını sağlamak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencisi olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamaktır. Çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

1. Mezunların ÜNİVERSİTE ve Öğrenciler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,

2. ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, DERNEK kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

4. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

6.Dernek Faaliyet Alanı ;
Dernek; ‘‘Mesleki ve Dayanışma’’ ve ‘‘Sosyal, Kültürel ve Organizasyon Etkinlikleri’’ alanında faaliyet gösterir.
Üyelik formu için tıklayınız.

Facebook : facebook.com/iyyumed

Twitter : twitter.com/iyyumed

Instagram : instagram.com/iyyumed

Mail : iyyumed@yeniyuzyil.edu.tr