EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Tıp Fakültesi
Fakülte Hakkında
MİSYON

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu:

• En ileri bilgi ve teknolojileri kullanan,

• Üst düzey bilgi ve deneyim birikimine sahip olan,

• Doğru tanı koyabilen ve çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayabilen,

• Hasta haklarına saygılı olan, hasta ve hasta yakınlarıyla olumlu iletişim kurabilen,

• Ayırım yapmaksızın tüm insanlara çağdaş, bilimsel, kaliteli, nitelikli sağlık hizmeti sunan,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirmeler ile evrensel ilerlemeye katkı sağlayan,

İletişim becerilerinde başarılı, ilgili, bilgili, sorgulayan, kurgulayan, uygulayan, araştırmacı, etik değerlere saygılı, lider ve önder niteliklere sahip, yetenekli hekimler yetiştirmek ve sağlıkta üretken politikalar ve uygulamalarla toplum sağlığına yararlı gelişmeler gerçekleştirerek alanında önder olmaktır.VİZYON

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; ulusal düzeyde en ileri bilgi birikimi ve en gelişmiş tıp teknikleriyle eğitim vermek, topluma ve bireylere sunulacak sağlık hizmetinin kalitesi ile bu konuda marka olmak, ulusal ve uluslararası platformda önde gelen tıp fakülteleri arasında kendine yaraşır en nitelikli düzeye ulaşabilmek ve yakalayacağı bu konumu devam ettirerek alanında küresel düzeyde referans olabilmektir.
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ İLKELERİ

Tıp Eğitiminin amacı:

• Mezuniyet sonrası uzmanlaşmaya hazırlayan genel tıp eğitimi temelini oluşturmak

• Toplum gereksinimlerine öncelik vermek

• Yeterliğe dayalı bilgi ve beceri geliştirmek

• Yaşam boyu kendini yenileyebilen uzman davranışı geliştirmek

• Tıp bilgisi, teknik becerileri tam oluşturulmuş profesyoneller yetiştirmek

• Sürekli gelişim gösterebilen ve alanının en iyisi olması beklenen yetenekleri keşfetmek

Eğitim modeli: Entegre sistem

Nedeni esnek ve dinamik bir müfredat çerçevesi oluşturularak sürekli değişim gösteren çağın gereksinimlerini karşılamak

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için pedagojik beceri sahibi tıp profesyonelleriyle çalışmak

Eğitim programının amacı:

• Temel bilimleri, klinikleri ve psikososyal bilimleri bütünleştirerek beceri geliştirmeye dayalı bir tutum kazandırmak

• Genel eğitime kapsamlı bir yaklaşım sunmak

• Problem analizi ve sentezinden çözüm geliştirme becerisini güçlendirmek

• Çapraz disiplinler arasında uyum sağlamak

• Klinik becerilerle problem çözmeyi en etkin hasta bakımına dönüştürmek

• Aktif olarak beceri kazanmak ve uygulama deneyimi geliştirmek

• İlk yardım kavramını öğrenmek, pekiştirmek ve hatasız uygulanmasını sağlamak.

Entegre sistem üstünlükleri:

• Gereksiz konu tekrarları ve çakışmalarını önlemek

• İçerikte atlamaları engellemek

• İçerik önceliğini ve uyumunu sağlamak

• Bilgiyi bölümleyebilmek

Entegrasyon hem yatay hem dikey yapılmalı

• Hücre – doku – sistem geçişi sağlanmalı

• Normal –anormal kavramı pekiştirilmeli

• Aynı sorunlara farklı disiplinlerin bakış açısı sentezlenmeli

• Problem çözme ile etkinlik öğretileri bütünleştirilmeli

• Biyomedikal görüş ile organ sistemleri arasında geçiş kolaylaştırılmalı