EN
Anasayfa / Haberler
Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kılavuzu

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

15 Ocak 2018

19 Ocak 2018

Değerlendirme Tarihleri

22 Ocak 2018

25 Ocak 2018

Sonuçların İlan Edilmesi

26 Ocak 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

29 Ocak 2018

02 Şubat 2018

Yedek Kayıt Tarihleri

05 Şubat 2018

09 Şubat 2018


ÖNLİSANS Kontenjan bilgileri için tıklayınız.


Genel Başvuru Koşulları

1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

4. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 2,29 ) olması gerekir.

5.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 2,29 ) olması gerekir

6.Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

7.Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.


Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.


* Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

* Birden fazla programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.


Başvuruda İstenen Belgeler (Kurumlararası Yurtiçi / Yurtdışı)

• Onaylı Transkript

• Onaylı Öğrenci Belgesi

• Onaylı Disiplin belgesi

• Onaylı Ders Tanım ve İçerik Belgesi

• ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi

• Kimlik Fotokopisi

• 2 Adet Fotoğraf

• Lise diploması (Onaylı aslı gibidir.)

• İlk ve acil yardım bölümüne başvuru yapacak adaylar için sağlık raporu

* Üniversite veya Devlet hastanelerinden heyet raporu olması, raporda boy ve kilonun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. 233.koşul

• Yurt dışından başvuruda bulunacak adaylar için YÖK tanınırlık belgesi

• Yurt dışından başvuruda bulunacak adaylar için pasaport fotokopisi

Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.


* Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

* Eksik evrak olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

* Eksik belge ile kayıt yapılamaz


Yurt Dışından yapılacak başvurularda

1- Üniversite / Noter Onaylı Transkript (Onaylanmamış hiçbir belge kabul edilmez.)

2- Üniversite Tarafından Onaylı Türkçe’ ye Çevrilmiş Ayrıntılı Ders Tanım Ve İçerik Bilgileri,

3- Liseyi Yurt Dışında Tamamlamış Adaylar İçin ‘Lise Denklik Belgesi’

4- Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge


Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN Yönetmelik ’in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 444 50 01 Dahili: 1422- 1423 - 1424 - 1425 – 1427 – 1428 - 1429
Faks: 0 212 481 40 58


* Başvuru takvimimiz 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasındadır.

* Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu linki için tıklayınız.