EN
Anasayfa / Haberler
Lisans/Önlisans Programlarına Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Kılavuzu


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

02 Temmuz 2018

20 Temmuz 2018

Değerlendirme Tarihleri

23 Temmuz 2018

26 Temmuz 2018

Sonuçların İlan Edilmesi

27 Temmuz 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

30 Temmuz 2018

03 Ağustos 2018

Yedek Kayıt Tarihleri

06 Ağustos 2018

10 Ağustos 2018LİSANS Kontenjan bilgileri için tıklayınız.

ÖNLİSANS Kontenjan bilgileri için tıklayınız.

Online Başvuru İçin Tıklayınız

Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız* Yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek yurt dışı kontenjanı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07/01/2016 tarihli 75850160-301.06.01/615 sayılı yazısı


Genel Başvuru Koşulları

1. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

4. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

5.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir

6.Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

7.Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

8.İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler

9.Tıp ve Hukuk alanına yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar başvurabilir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/08/2015 tarihli yazısı için tıklayınız.

10.Mühendislik ve Mimarlık alanına yatay geçişte; 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Mühendislik Programları için en düşük 240 bininci, Mimarlık Programları için en düşük 200 bininci sırada olanlar başvurabilir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/05/2016 tarihli yazısı için tıklayınız.


11.2017 ÖSYS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında


Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir.


Birden fazla program için başvuran adayların her bir program için ayrı, ayrı başvuru yapmaları gerekir.


Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.


Başvurular: Online kabul edilecektir. Online başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecektir.Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.

Yurt Dışından Başvuracak Türk Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları için tıklayınızKurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Derslerinin hepsini almış genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Kurumiçi yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru için istenen belgeler

 • Onaylı Transkript

 • Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesiBaşvuruda İstenen Belgeler

 • Onaylı Transkript
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • YÖK Denklik Belgesi(Yurtdışı başvurularda)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (jpeg)
 • İlk ve Acil Yardım Programına Geçecek öğrenciler için Sağlık Raporu


Yurt Dışından yapılacak başvurularda

1 Üniversite / Noter Onaylı Transkript (Onaylanmamış hiçbir belge kabul edilmez.)

2 Üniversite Tarafından Onaylı Türkçe’ ye Çevrilmiş Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri,

3 T.C. Uyruklu öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış güncel giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge

4 Liseyi Yurt Dışında Tamamlamış Adaylar İçin ‘Lise Denklik Belgesi’

5 Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge

6 Türkçe Muafiyet şartını sağladığını gösterir belge. (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)

7 SAT ACT vb. belgelerle başvuruda bulunacak öğrencilerin kullanıcı şifrelerini bildirmeleri gerekmektedir.Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN Yönetmelik ’in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01 Dahili: 1423 -1424 -1425-1428
Faks: 0 212 481 40 58


(Başvuru takvimimiz 02-20 Temmuz 2018 tarihleri arasındadır.)


Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için TIKLAYINIZ