EN
Anasayfa / Haberler
2019-2020 Güz Dönemi Lisans/Önlisans Not Ortalaması İle Yatay Geçiş KılavuzuBaşvuru Formu

Online başvuru için tıklayınız.

* Online başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecektir.

2019-2020 Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücret Tablosu

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 az 60(4 üzerinden 2.29) olması gerekir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

  1. Onaylı Transkript
  2. Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesi

Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ hükümleri çerçevesinde yapılır.

Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için TIKLAYINIZ

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti

Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler.

Daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı almış olan öğrencilerin en az 70 puan ile programı tamamlamış olması ve mutlaka puan gösteren bir belge ile kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile muafiyet başvurusu yapmaları gerekmektedir.

TOEFL’dan; IBT-75 puana, IELTS’den 6.0, YDS/ KPDS/ÜDS/YÖKDİL’den 80, ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana sahip olan öğrenciler Yabancı Dil Eğitiminden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe yazarak ilgili sonuç belgesi ile başvuru yapabilirler.

Muaf olabilmek için yukarıdaki şartları karşılayamayan öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen tarihte üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.


Yayınlanma Tarihi : 27.6.2019