EN
Anasayfa / Haberler
2019-2020 Güz Dönemi Lisans/Önlisans Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Kılavuzu2019-2020 Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücret Tablosu

Başvuru Koşulları

 1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60(4 üzerinden 2.29) olması gerekir.
 3. Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 4. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına , önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 5. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 6. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında aşağıdaki şartlar da aranacaktır.
 7. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 8. İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası şartının sağlanması gerekmektedir.
 9. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 10. Birden fazla program için başvuran adayların her bir program için ayrı, ayrı başvuru yapmaları gerekir.
 11. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Onaylı Transkript
 2. Onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Onaylı Disiplin Belgesi
 4. Onaylı Ders Tanım ve İçerik Belgesi
 5. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi
 6. Kimlik Fotokopisi
 7. 1 Adet Fotoğraf
 8. Lise diploması (Onaylı aslı gibidir.)
 9. İlk ve acil yardım bölümüne başvuru yapacak adaylar için Sağlık raporu (Üniversite veya Devlet hastanelerinden heyet raporu olması, raporda boy ve kilonun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. 233.koşul )
 10. Yurt dışından başvuruda bulunacak adaylar için YÖK tanınırlık belgesi
 11. T.C. Uyruklu öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış güncel giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge

Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ hükümleri çerçevesinde yapılır.

Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için TIKLAYINIZ

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti

Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler.

Daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı almış olan öğrencilerin en az 70 puan ile programı tamamlamış olması ve mutlaka puan gösteren bir belge ile kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile muafiyet başvurusu yapmaları gerekmektedir.

TOEFL’dan; IBT-75 puana, IELTS’den 6.0, YDS/ KPDS/ÜDS/YÖKDİL’den 80, ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana sahip olan öğrenciler Yabancı Dil Eğitiminden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe yazarak ilgili sonuç belgesi ile başvuru yapabilirler.

Muaf olabilmek için yukarıdaki şartları karşılayamayan öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen tarihte üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.


Yayınlanma Tarihi : 27.6.2019