EN
Anasayfa / Haberler
2020-2021 Güz Dönemi Lisans/Önlisans Merkezi Yatay Geçiş Kılavuzu (Ek Madde 1)Başvuru Formu

Online başvuru için tıklayınız.

* Online başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecektir.

Başvuru Koşulları

Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmamış olmak gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Yerleştirme Puanı( Ek Madde I ) ile Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri için Tıklayınız.

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Transkript Belgesi

2. Öğrenci Belgesi

3. Disiplin Belgesi

4. Ders İçerikleri

5. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi

6. Kimlik Fotokopisi

7. 1 Adet Fotoğraf

8. Lise Diploması


* Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

* Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular ve başvuruyu yapan kişi tarafından onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti

Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler.

Daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı almış olan öğrencilerin en az 70 puan ile programı tamamlamış olması ve mutlaka puan gösteren bir belge ile kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile muafiyet başvurusu yapmaları gerekmektedir.

TOEFL’dan; IBT-75 puana, IELTS’den 6.0, YDS/ KPDS/ÜDS/YÖKDİL’den 80, ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana sahip olan öğrenciler Yabancı Dil Eğitiminden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğü’ne dilekçe yazarak ilgili sonuç belgesi ile başvuru yapabilirler.

Muaf olabilmek için yukarıdaki şartları karşılayamayan öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen tarihte üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.