EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Diş Hekimliği Fakültesi
Kalite Yönetimi

Kurumsal Misyon

Misyon

Eğitim programımızın amacı; en son teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, en iyi ağız ve diş tedavisi uygulayan, toplum sağlığını gözeten, etik davranışlara önem veren, en yüksek düzeyde klinik bilgi ve deneyime sahip, bilimsel gelişmelere duyarlı, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen diş hekimleri yetiştirmektir.

Kurumsal Vizyon

Vizyon

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, modern eğitim ve sağlık kurumlarından biri olma vizyonu benimsenmiştir.

Kurumsal Amaç ve Hedefler

a. Ülkemizdeki diş hekimliği eğitimini; yeni ekol, sistem ve son teknolojik gelişmelerin ışığı altında uygulamak ve geliştirmek,
b. Hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda modern ve ileri teknolojiye dayalı en sağlıklı tedavi hizmetlerini vermek,
c. Toplumun ağız ve diş sağlığı kalitesini yükseltmek ve ülkemizde koruyucu diş hekimliğini yaygınlaştırmak amacıyla uygulamalar yapmak,
d. Yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak üst düzey bilimsel dergilerde yayınlamak,
e. Uluslararası yaygınlığa sahip Üniversiteler ile akademik işbirliği içinde bulunmak ve uluslararası tanınırlığa sahip olmak, diğer hedeflerdir.

Temel Değerler

Akademik ve etik merkezli eğitim ve araştırma
Öğrenci odaklı eğitim
Ekip ruhu
Sinerji ile gelişme
Şeffaflık
Çoğulculuk
Çevre bilinci
Politikalar
Eğitim ve araştırmada kalite
Paydaşlarla etkili işbirliği
Yönetişim
Sürekli gelişme

Vizyon

Türkiye’de ve dünyada teknoloji, eğitim ve bilimsel açıdan sözü geçen bir diş hekimliği fakültesi olmak.

Kalite Birimleri

NO

BİRİM ADI

SORUMLU KİŞİ

1

Diş Hekimliği Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Haluk İŞERİ

2

Diş Hekimliği Fakülte Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZÇELİK

3

Fakülte Sekreteri

Ebrar Sümeyye ÇETİN

4

Kalite Birimi

Prof. Dr. Aydan AÇIKGÖZ

5

İ.S.G. Birimi

C Sınıfı İSG Uzmanı Ebru CAN

6

Hasta Hakları

Onay KARATAŞ

7

Hasta İletişim Birimi

Gül ÇETİNKAYA

8

Personel İşleri

Güllü YILDIZ

9

Mali İşler ve Muhasebe Birimi

Ercan AYDOĞAN

10

Bilgi İşlem Birimi

Bircan ŞANLI

11

Bakım Onarım

Hüseyin KAYA

12

Sterilizasyon

Zeynep ÖZKAN

13

Yayın İşleri

Prof. Dr. Handan AYHAN

Görev Tanımları

Kalite Uygulamaları

Kalite Prosedürü

Kalite Talimatları

Onam Formları

Kalite Formları

Kalite Listeleri

Kalite Denetimi

Öz Değerlendirme Raporu