EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Diş Hekimliği Fakültesi
Yönetim
Prof. Dr. M. Haluk İŞERİ
Dekan
haluk.iseri@yeniyuzyil.edu.tr
0(212) 255 72 72 / 3003
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZÇELİK
Dekan Yardımcısı
cengiz.ozcelik@yeniyuzyil.edu.tr
0(212) 255 72 72 / 3003
Prof. Dr. İbrahim Faik ÇOKPEKİN
Senatör
ibrahimfaik.cokpekin@yeniyuzyil.edu.tr
0(212) 255 60 06 / 3010
Prof. Dr. Aydan AÇIKGÖZ
Başhekim
aydan.acikgoz@yeniyuzyil.edu.tr
0(212) 255 60 06 / 3009
Güler ALHAS
Fakülte Sekreteri
guler.alhas@yeniyuzyil.edu.tr
0(212) 255 72 72 / 3003
PROF. DR. M. HALUK İŞERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. İ. TİMUR ESENER PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. İ. FAİK ÇOKPEKİN PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. HANDAN AYHAN PROFESÖR TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. CENK KIĞ DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. ZEYNEP DOĞUSAN YAMALIOĞLU DOÇENT TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi BURAK ERGÜDER YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
GÜLER ALHAS RAPORTÖR
PROF. DR. M. HALUK İŞERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. NURİ YAZICIOĞLU PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. İ. FAİK ÇOKPEKİN PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. HANDAN AYHAN PROFESÖR TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. CENK KIĞ DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. ZEYNEP DOĞUSAN YAMALIOĞLU DOÇENT TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi BURAK ERGÜDER YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
GÜLER ALHAS RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi ESRA BİLGİ ÖZYETİM EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi PELİN GÖKALP ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Araş. Gör. IRMAK HALICI WEB KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. HANDAN AYHAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. M. HALUK İŞERİ KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU
PROF. DR. AYDAN AÇIKGÖZ KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU
DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGİZ ÖZÇELİK KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU
FURKAN BÜYÜKGEBİZ (ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ) KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU