EN
Anasayfa / Duyurular
2018-2019 Bahar Dönemi Merkezi Yatay Geçiş Kılavuzu (Ek Madde-1)

title

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

14 Ocak 2019

18 Ocak 2019

Değerlendirme Tarihleri

21 Ocak 2019

24 Ocak 2019

Sonuçların İlan Edilmesi

25 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

28 Ocak 2019

01 Şubat 2019

Yedek Kayıt Tarihleri

04 Şubat 2019

08 Şubat 2019

 

 

Önlisans kontenjan bilgileri için tıklayınız.

 

Lisans kontenjan bilgileri için tıklayınız.

 

Online başvuru için tıklayınız.

 

 

* İsteğe bağlı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden başvuru yapılabilir.


Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular ve başvuruyu yapan kişi tarafından onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 Başvuru Şartları;

 

1- İlgili yılın ÖSYS sonucunda Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecektir. Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri yatay geçiş için başvurabilmektedir.

 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaktır.

 

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma

programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

3- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

 

4- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını

sağlamaları durumunda başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarımıza başvuru yapamamaktadır.

 

5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri

yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

 

6- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir.

(İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamamaktadır.) Söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler sadece ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

 

7- DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilmektedir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamamaktadır.

 

8-Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

 

9-Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

10-  ÖSYS puanı ile İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapacak adayların Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir.

(ÖSYM kılavuz bilgisi bakınız Bk.233)

 

 

*ÖSYS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir. (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri hariç)

 

 

 

 

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. (Merkezi Yerleştirme Puan İle)

 

 

Başvuru için istenen belgeler

 

 • Onaylı Transkript
 • Onaylı Öğrenci Belgesi
 • Onaylı Disiplin Belgesi
 • Onaylı Ders Tanım ve İçerik Belgesi
 • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi
 •  Kimlik Fotokopisi
 •  2 Adet Fotoğraf
 • Lise Diploması (Onaylı aslı gibidir.)
 •  İlk ve Acil Yardım bölümüne başvuruda bulunacak öğrenciler için Sağlık Raporu
 •  *(Üniversite veya Devlet hastanelerinden heyet raporu olması, raporda boy ve kilonun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.233.koşul)
 • Dil Yeterlilik Belgesi: Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puan belgesini başvuru sırasında belgelemesi veya İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerinden getirecekleri Dil Yeterlilik Belgesi.
 • *(Öğrenciler geçerli İngilizce yeterlilik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.)

 

(Birden fazla programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.)

 

 

*Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

 

*Eksik evrak olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

 

*Eksik belge ile kayıt yapılamaz. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01 Dahili: 1422- 1423- 1424 -1427 -1429

Faks: 0 212 481 40 58

 Yayınlanma Tarihi : 10.1.2019