EN
Anasayfa / Duyurular
2018-2019 Bahar Dönemi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kılavuzu

title

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

14 Ocak 2019

18 Ocak 2019

Değerlendirme Tarihleri

21 Ocak 2019

24 Ocak 2019

Sonuçların İlan Edilmesi

25 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

28 Ocak 2019

01 Şubat 2019

Yedek Kayıt Tarihleri

04 Şubat 2019

08 Şubat 2019

 

 

Önlisans kontenjan bilgileri için tıklayınız.

 

Online başvuru için tıklayınız. 

 

* İsteğe bağlı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden başvuru yapılabilir.


Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular ve başvuruyu yapan kişi tarafından onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 Genel Başvuru Koşulları

 

1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.


2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.


3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.


4.
Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 2,29 ) olması gerekir. 


5
. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 2,29 ) olması gerekir

6. Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

7. Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.


8. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın
ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler

 

Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.


 

* Birden fazla programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

 

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

KURUMLARARASI YURTİÇİ / YURTDIŞI

 • Onaylı Transkript
 • Onaylı Öğrenci Belgesi
 • Onaylı Disiplin belgesi
 • Onaylı Ders Tanım ve İçerik Belgesi
 • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Lise diploması (Onaylı aslı gibidir.)
 • İlk ve acil yardım bölümüne başvuru yapacak adaylar için Sağlık raporu

*(Üniversite veya Devlet hastanelerinden heyet raporu olması, raporda boy ve kilonun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. 233.koşul )

 • Yurt dışından başvuruda bulunacak adaylar için YÖK tanınırlık belgesi
 • T.C. Uyruklu öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış güncel giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge*
Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

 

*Eksik evrak olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

 

 *Eksik belge ile kayıt yapılamaz


Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN Yönetmelik’in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01 Dahili: 1422- 1423- 1424 -1427 -1429

Faks: 0 212 481 40 58* Başvuru takvimimiz 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasındadır.

 

Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için TIKLAYINIZYayınlanma Tarihi : 10.1.2019