EN
Anasayfa / Duyurular
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Süreci

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI SÜRECİNDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DUYURU


(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi)

 • Lisansüstü öğrencilerimizin süreçleri aşağıdaki iş akışına göre yapılacaktır.
 • Öğrenci Enstitü Web sayfasından ihtiyaç duyduğu formu bilgisayar ortamında doldurarak imzalar, taratıp (veya fotoğrafı) e-posta yolu ile Danışmanına gönderir.

 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ SÜRECİ

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde aşağıdaki yol izlenecektir.

 • Dönem projesi çalışmasını tamamlayan öğrenci, hazırlamış olduğu projesini .pdf formatında danışmanına e-posta yoluyla gönderir.
 • Danışman ‘’TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE DEĞERLENDİRME FORMU”nu doldurarak Enstitü’ye e-posta yoluyla iletir.

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ SÜRECİ

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde aşağıdaki yol izlenecektir.

 • Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, hazırlamış olduğu tezini .pdf formatında danışmanına e-posta yoluyla gönderir.
 • Danışman, söz konusu teze ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alır. Benzerlik oranı %20 ‘nin üzeri ise süreç başlatılmaz. Benzerlik oranı %20 ve altında ise, öğrenci Danışmanının onayı ile jüri üyelerine, Tezini e-posta yoluyla gönderir.
 • Öğrenci ve danışman yapılacak olan online tez savunması için Jüri Üyeleri ile birlikte bir savunma tarihi belirler. Ve belirlenen tarih Enstitü müdürlüğüne e-posta ile iletilir. (Bu işlem için bir form bulunmaktadır. Danışman İlgili “JÜRİ ÜYESİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU” nu Enstitü’den alır ve üri üyelerine e-posta ile gönderir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
 • Tez savunmaları, kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitü’ye iletilmesi şartıyla dijital ortamda yapılabilecektir. Bu oturumlar öğrenci, danışman ve kurum içinden tayin edilen jüri üyeleri toplantıya kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak, kurum dışından tayin edilen jüri üyeleri ise davet yöntemiyle toplantıya dahil edileceklerdir.
 • Sınav Microsoft Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. Danışman, toplantı başladığı andan itibaren ‘kayıt başlatma’ butonunu aktif hale getirmelidir. Kararlara verilen lehte veya aleyhte oy sayılarının dijital kayıtlarda açıkça anlaşılabilir olması gerekmektedir. ( Sınav sonucu görüntü ile veya mesaj bölümüne açıkça yazılarak kanıtlanabilir olmalıdır.) Sınav süresince kayıt işlemi yapılacak olup, İlgili kayıt öğrencinin sınav sonucu olarak dosyasına işlenecektir.  (Bu işlemler sırasında jüri üyeleri bulunduğu ortamdan katılım sağlayacaktır. )
 • Herhangi bir sebepten dolayı (sisteme erişememek, jüri üyesinin katılamaması vb.) sınav yapılamazsa yeni bir sınav için ilgili işlemler başlatılır.
 • Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tez danışmanı, ilgili “TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI” ve jüri üyeleri tarafından doldurulan ilgili “JÜRİ ÜYESİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMLARI”nı Enstitüye tez sınavını izleyen üç gün içinde e-posta ile  bildirir.
 • Tüm formlara Enstitü web sayfasında yer https://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/OgrenciFormlari.aspx linkinden ulaşılabilir.

 

 YENİ KORONAVİRÜS SALGINI (COVID-19) LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ALINAN ÖNLEMLER

Yükseköğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısı ile 31.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısında yer alan kararlar dikkate alınarak; 

1)    Kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitü’ye iletilmesi şartıyla,


(a)    Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmaları
(b)    Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları
(c)    Doktora Yeterlik Sınavları
(d)   Doktora Tez Önerisi Savunmaları

dijital ortamda yapılabilecektir. Bu oturumlarda Microsoft Teams kullanılacak öğrenci, danışman ve kurum içinden tayin edilen jüri üyeleri toplantıya kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak, kurum dışından tayin edilen jüri üyeleri ise davet yöntemiyle toplantıya dahil edileceklerdir.Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU
Rektör


 

 

 Yayınlanma Tarihi : 11.5.2020