EN
Anasayfa / Duyurular
Basın Açıklaması

Bir basın mensubu tarafından izinsiz olarak fotoğrafı çekilerek sahip olduğu yasal resmi plakanın rengi sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Üniversitemiz aracı ve araçları hakkında hukuk müşavirliğimizce tereddüt ve yanılgıları gidermek üzere bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 19.02.2009 tarih ve 5839 Sayılı Yasanın ek 110. maddesi uyarınca kurulmuş tüm diğer Vakıf Yükseköğretim Kurumları gibi kamu tüzel kişiliğini haiz bir bilimsel kamu kurumu bulunmakla maliki bulunduğu motorlu nakil araçları 2918 Sayılı Yasa uyarınca resmi plaka taşımaktadır. Üniversitemizin akademik ve idari olmak üzere toplam 640 personeli ve 12 binin üzerinde kayıtlı yükseköğretim öğrencisi bulunmakta olup bahse konu yükseköğretim kamu hizmetinin yerine getirilmesinde muhtelif görevlerde kullanılmak üzere Üniversite adına tescilli ve birisi minibüs (M1 sınıfı) olmak üzere, rektörlük aracı dahil sadece 5 adet şoförlü motorlu nakil aracı mevcut bulunmaktadır. Bunlar, 2012, 2013 ve 2017 model olup mali makamların öngörüleri doğrultusunda tamamı mazotludur.

Fotoğrafı paylaşılan motorlu nakil aracı, 2017 model olup aynı yıl basılan resmi plakası o yılın uygulamalarını yansıtmakta ve asli unsur olan siyah zemin üzerine rakam ve harflerde sarıya yakın beyaz renk baskı kullanılmış bulunulmaktadır… Mevcut plakanın, 2918 Sayılı Yasa’nın 28. maddesindeki devlet malı araçların tescil plakalarının renginin ayrı olacağını öngören düzenlemesi kapsamında kaldığı ve siyah zemin üzerine harf ve rakamlandırma yapıldığı rahatlıkla görülebilmektedir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 59. Maddesi, resmi kurumlar dışında özel veya tüzel kişiliğe haiz motorlu taşıt sahiplerinin üzerine kayıtlı taşıtlara kendi isim ve/veya soyadları veya şahısları adına tescili yapılmış ticari unvanlarını ihtiva eden tescil plakaları dahi verilebileceğini amir olup tescil plakalarının bu çerçevede oldukça değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmak gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Müşavirliği


Yayınlanma Tarihi : 16.5.2023