EN
Anasayfa / Duyurular
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Başvuru, Değerlendirme Ve Kayıt Takvimi

* Başvuru sonuçları yalnızca web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

** Başvurular aşağıda yer alan link üzerinden çevrim içi olarak alınacak olup kesin kayıt işlemleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Öğrenci İşleri Biriminde tamamlanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilgili tarih aralığında kuruma gelerek veya noter vekaletlerinin bulunduğu kişiler aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Program Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız: https://yeniyuzyil.edu.tr/SaglikBilimleriEnstitusu/Anasayfa.aspxSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

KLİNİK EMBRİYOLOJİ(Yüksek Lisans)

Tezli Program: %50 ALES (Sayısal), %50 Lisans Not Ortalaması
Kontenjan: 15


SAĞLIK YÖNETİMİ(Yüksek Lisans)

Tezli Program: %60 ALES (Eşit Ağırlık), %40 Lisans Not Ortalaması
Tezsiz Program: Lisans Not Ortalaması

Tezli Kontenjan: 15
Tezsiz Kontenjan: 30


ORTODONTİ(Yüksek Lisans)

Tezli Program: %50 ALES (Sayısal), %20 Lisans Not Ortalaması, %30 Bilim Sınavı
Kontenjan: 15


PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ(Yüksek Lisans)

Tezli Program: %50 ALES (Sayısal), %20 Lisans Not Ortalaması, %30 Bilim Sınavı
Kontenjan: 15


“Ortodonti ve Protetik Diş Tedavisi Programlarının bilim sınavları, başvuruda bulunan aday öğrencilere bilahare duyurulacaktır.”


Ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi öğrenci muhasebesinden edinebilirsiniz.


Başvuruda Yüklenecek Belgeler
 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi
 • Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi
 • ALES sonuç belgesi ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti
 • Kimlik Belgesi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 • Online Başvuru formu (1 adet)
 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 • Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 • ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 • Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Yayınlanma Tarihi : 7.7.2023