EN
Anasayfa / Duyurular
2023-2024 Stüdyo Dersleri I. Arajüri İstenilenleri

2023-2024 STÜDYO DERSLERİ I. ARAJÜRİ İSTENİLENLERİ

MIM101 TASARIM STÜDYOSU I
 • KAVRAMSAL İLİŞKİLER PAFTASI (A3) : Sınır kavramını ilişkilendirdiğiniz konu(lar) hakkında hazırlanacak kavram haritası (anahtar kelimeler, kavramsal ilişkiler, çıkarımlar, diyagramatik çizimler, görseller veya malzemeler ile oluşturulabilir.)
 • KOLAJ (A3) : Sınır kavramını ilişkilendirdiğiniz konu(lar) hakkındaki görsel, fotoğraf, çizim ve malzemelerle hazırlanabilir.
 • ÇİZİM PAFTALARI (A3) : Senaryonuzu ifade eden konunun aşamalı ve/veya farklı perspektiflerden anlatımını içeren çizimler
 • MAKET : Konuyu farklı perspektiflerden anlatan en az iki maket
Üretmiş olduğunuz çizim ve maketler aşağıdaki soruların cevaplarını içermelidir:


 • Nasıl bir sınırdan bahsediyorsunuz? Hangi kavramlar-konular-mekanlar arası sınır?
 • Seçtiğiniz sınırın özellikleri neler?
 • Seçtiğiniz sınır ne gibi süreçlerden geçerek oluşmuş?
 • Seçtiğiniz sınırla tanımladığınız mekan(lar)ın kullanıcısı kim?
 • Sınırın iki tarafında nasıl bir mekansal düzen, nasıl bir yaşantı oluşuyor?


MIM102 TASARIM STÜDYOSU II


 • ÇEVRE ANALİZİ PAFTASI (Konsept Paftası-Düşünce eskizleri, kavram şemaları, tasarım kararları, malzeme seçimleri, sistem kurgusu.
 • - Mekânsal Organizasyon Şeması.
 • - Vaziyet planı(Arazinin çevresiyle ilişkisi gösterilmelidir.)
 • GENEL YERLEŞME KARARLARI : Yol örüntüsü ve konumları, kamusal alanların konumları, yerleşmenin sınır eşikleri 
 • -Vaziyet planı
 • ÖN TASARIM : 2 Boyutlu ve 3 boyutlu çizimler, karar alma ve fikir geliştirme sürecine ilişkin veriler
 • MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ: 
 • -1/100 ölçekli tüm planları,
 • -En az bir adet kesit(her yapıdan en az bir adet kesit olacak)
 • -  Ön cephe ve yan cephe görünüşü (ölçek 1/100)
 • -1adet iç ve dış perspektif
 •  MAKET : 1/200 Arazi maketi , 1/50 Maket , 
 • Paftalar 50x70 dikey veya yatay formatta hazırlanacak, çizim anlatım tekniği serbesttir.
MIM201 MİMARİ PROJE I, MIM202 MİMARİ PROJE II, MIM301 MIMARİ PROJE III, MIM302 MİMARİ PROJE IV, MIM401 MİMARİ PROJE V, MIM402 BİTİRME PROJESİ


 • Yapı Alanına İlişkin Analizler ve Proje Çözümüne Yaklaşımı İçeren Konsept Paftası 
 • a. Ulaşım İlişkileri 
 • b. Yakın Çevre İlişkileri 
 • c. Proje Alanına Yaklaşımlar 
 • d. Çözüm önerisi (Şematik) 
 • Uygun ölçekte Vaziyet Planı ve Arazi Kesiti 
 • Uygun ölçekte Planlar ve Kesitler (Birden fazla blok öneriliyorsa bütün bloklardan geçen arazi kesitlerini içermelidir.) 
 • 3D Kütle Düzeni Önerisi 
 • Jüride projenin ifadesi için yeterli olacak boyutlardaki paftalarda sunum yapılacak; ancak, ayrıca A3 formatında kitapçık olarak teslim edilecektir.
NOT: Jürilere ilişkin gün ve saat bilgileri sınav takviminde ilan edilmiştir.


Yayınlanma Tarihi : 14.11.2023