Anasayfa / Rektörlüğe Bağlı Bölümler / Erasmus+ Office
Job Description: Erasmus Coordinators

ERASMUS+ ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV TANIMI


Giden Öğrenci (Öğrenim Hareketliliği)

• Bağlı bulunduğu Fakülte için ikili anlaşmalar yapmak

• Öğrenci ile Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement) hazırlamak

• Öğrencinin ders seçim işlemlerini koordine etmek ve onaylamak

• Hareketlilik öncesi ve sonrası öğrencinin Erasmus faaliyetini Fakülteye üst yazı ile bildirmek

• İntibak işlemlerini yaparak Akademik Tanınma Belgesi'ni (Recognition Sheet) hazırlamak

• Öğrencinin hareketlilik süresince yaşayabileceği akademik sıkıntılarda yardımcı olmak


Giden Öğrenci (Staj Hareketliliği)

• Öğrencinin staj yapacağı kurum ve iş tanımının mevcut bölümü ile ilgili olduğuna dair onay vermek

• Öğrenci ile Staj Anlaşmasını (Learning Agreement) hazırlamak

• Staj sonrası ilgili hareketliliğin akademik tanınmasının sağlanması için öğrencinin zorunlu/seçmeli ders eşleştirme işleminin uygunluğuna karar verme

• Hareketlilik öncesi ve sonrası öğrencinin Erasmus faaliyetini Fakülteye üst yazı ile bildirmek


Gelen Öğrenci (Öğrenim Hareketliliği)

• Öğrencinin ders seçim ve danışman onayı gibi akademik süreçlerinin takip edilmesi

• Öğrencinin hareketlilik süresince yaşayabileceği akademik sıkıntılarda yardımcı olmak

• Dönemlik açılacak İngilizce derslerin Erasmus Ofisi’ne bildirilmesi/ Ders kataloğunun güncel tutulması


Gelen Öğrenci (Staj Hareketliliği)

• Öğrencinin Staj Anlaşmasında yer alan tabloda staj programını hazırlamak

• Öğrencinin hareketlilik süresince yaşayabileceği akademik sıkıntılarda yardımcı olmak