Anasayfa / Rektörlüğe Bağlı Bölümler / Erasmus+ Office
Job Description: Erasmus Office

ERASMUS OFİSİ GÖREV TANIMI


KOORDİNATÖRLÜK GENEL GÖREVLERİ

• Üniversite ile Türkiye Ulusal Ajansı arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması

• Türkiye Ulusal Ajansı teklif çağrılarına başvuru ve hibe talebinde bulunulması

• Erasmus Programının kurum içerisinde tanıtılmasına katkı sağlanması

• Yıllık hareketlilik faaliyetlerine yönelik ara ve final raporlarının Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulması

• Erasmus+ programı kapsamında aksiyon planları ve stratejileri oluşturarak Üst Yönetime raporlanması, Erasmus değişimi ile ilgili süreçlerin yönetilmesi

• Yıl içerisinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen koordinasyon toplantılarına katılım sağlanması ve toplantı çıktılarının üst yönetime raporlanması

• Öğrenci ve Personel Hareketliliklerinde ilan ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi, ilgili evrak takibinin yapılması, öğrenim/staj anlaşmalarının imzalanması, dosyalarının tutulması

• Maksimum sayıda öğrencinin hareketlilikten faydalanabileceği şekilde hibe yönetiminin yapılması

• Gelen öğrenci ve personele konaklama, sigorta ve ikamet izni ile ilgili bilgilendirme yapılması

• Akademik koordinatörler ile iletişim içerisinde kalınarak web sitesinde Ders Kataloğunun güncel tutulması

• Gelen Öğrenci hareketliliklerinin sonunda karşı kurum ile iletişimde kalınarak sürecin sonlandırılması