EN
Anasayfa / Etkinlikler
Emre Becer ile Ambalaj Tasarımında Malzeme ve Tasarı

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenecek olan "Ambalaj Tasarımında Malzeme ve Tasarı" başlıklı etkinlik, ambalaj tasarımının ülkemizdeki sembol isimlerinden olan Prof. Dr. Emre Becer'in katılımıyla 12 Nisan Pazartesi günü saat 16.30'da gerçekleşecektir.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan etkinliğe tüm akademisyen ve öğrencilerimiz davetlidir.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3MjJlZDQtNzBiMy00MThmLTk0MDctMmVjZTNmZmI1NzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22146976dc-9ef4-46e9-90ee-06e2fbae53d5%22%2c%22Oid%22%3a%22ff7c2e15-2e0e-440d-ac25-412083e530a7%22%7dYayınlanma Tarihi : 10.4.2021