EN
Anasayfa / Etkinlikler
"Professional Ethics and Academic Responsibilities" Söyleşisi

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Professional Ethics and Academic Responsibilities" başlıklı söyleşi, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11:30’da Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.


TEAMS Ekip Kodu: yws67ek

Katılım Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1O2Ko84UFdpTt3wOlVr6OIGQHoCAkb3s5zxugWhWq-k1%40thread.tacv2/1634553295386?context=%7b%22Tid%22%3a%22146976dc-9ef4-46e9-90ee-06e2fbae53d5%22%2c%22Oid%22%3a%22d37a5e89-3892-44cb-85d9-8da12103d5f8%22%7dYayınlanma Tarihi : 22.10.2021