EN
Anasayfa / Haberler
'SAĞLIK YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR' 14-15 ARALIK 2017

Değerli Katılımcılar,

Günümüz sağlık sektöründe bilgi ve teknolojinin ağırlık kazanması sağlık hizmetlerinin değişim sürecini hızlandırmaktadır. Bu değişim evresinde sağlık hizmetleri yönetimi içinde önemli bir yeri olan sağlık kurumları da bu değişime ayak uydurmak zorundadır.

Bu süreçte sağlık hizmetleri yönetiminde faaliyet gösteren kuruluşlar kalite, akreditasyon, denetim, risk yönetimi, liderlik, bilgi sistemlerini geliştirme, araştırma geliştirme, hasta odaklılık, hasta memnuniyeti, sağlık okuryazarlığı, maliyet etkinliği, etkili iletişim, performans yönetimi, öğrenen örgüt, yalın organizasyon gibi son yıllarda daha önemli hale gelen kavramlara ağırlık vermektedirler.Bu kongreyle hedeflediğimiz sağlık hizmetleri yönetimindeki mevcut gelişmelere ve sorunlara bilimsel açıdan bakabilmek, özellikle sağlık yönetimi alanındaki yeni yaklaşımlar çerçevesinde sağlık kuruluşlarının gelecekte nasıl bir strateji belirlemesi gerektiği üzerine odaklanmak, sağlık yönetimi alanında yaşanan bu değişim ve büyümenin getirdiği yeni durumun sağlık yönetimi akademisyenleri ve özel-kamu sektör temsilcilerinin bir araya gelebileceği bilimsel bir ortamda tartışılmasıdır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu yıl birincisini gerçekleştireceğimiz kongremizde sağlık yönetimi alanındaki akademisyenleri, özel-kamu sağlık sektörü yönetici ve çalışanları, lisans-lisansüstü öğrencileri ile buluşabilmeyi arzu etmekteyiz.

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ
Kongre Başkanı
ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özet Gönderimi İçin Son Tarih : 24 Kasım 2017*

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması : 27 Kasım 2017

Kongreye Son Kayıt Tarihi : 01 Aralık 2017

Kongre Tarihi : 14-15 Aralık 2017

Kongre Yeri : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Alev Ofluoğlu Konferans Salonu


(*) Yoğun talep üzerine özet bildiri gönderim tarihi 24 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

KOMİTE VE KURULLAR

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ (Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı)


KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN ( Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı)


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

Prof. Dr. Rona TURANLI

Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN

Öğr. Gör. Can METE

Araş. Gör. Tuğba GÜZ

Araş. Gör. Serhan ŞAHİNLİ


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Emir TAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Demir BUDAK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Rona TURANLI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Fikri Erkal BİLEN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Banu KURAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Ersi KALFOĞLU

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. İmer OKAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Demir TİRYAKİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Hafız  Hulusi ACAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Haydar SUR

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mehveş TARIM

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Şebnem ASLAN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Celale TANGÜL ÖZCAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU

Medipol Üniversitesi

Doç. Dr. E. Hülya YÜKSELOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla TİSİNLİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Can METE

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Afet MİSHAL

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Aliye Kaşarcı HAKAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi


DAVETLİ KONUŞMACILAR

PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU : ATILIM ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. HAYDAR SUR : ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MEHVEŞ TARIM : MARMARA ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. ŞEBNEM ASLAN : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

PROF. DR. YUSUF ÇELİK : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. MAHMUT AKBOLAT : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. YETER DEMİR USLU : MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ANIL ÖZDEMİR : ACIBADEM SAĞLIK GURUBU

EFE SERKAN BOZ : HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI

UZM. DR. SEDAT AZAK : GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

DERGİLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi için tıklayınız...

Türkiye Klinikleri Dergisi için tıklayınız...

* Kabul edilen bildirilerin tam metni, dergilerin çalışmaların yayınlanması konusundaki yetki, ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir.

YAZARLARA BİLGİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

1) Özetler 250-300 kelime uzunluğunda olmalıdır.

2) Yazım kurallarında APA (American Psychological Association) yaklaşımı kullanılmalıdır.

3) Bildiri yazım ve sunum dili Türkçe’dir.

4) Örnek bildiri dosyasını indirmek için lütfen BURAYA TIKLAYINIZ .

5) Bildiri yazımında Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır.

6) Kabul edilen tüm bildiriler, kongre özet e-kitabında yayınlanacaktır.

7) Bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.

8) Bildirinin sunuş biçimi ( sözel / poster) konusundaki son karar bilimsel kurula aittir.

9) Sözlü sunumlara 10 dakika süre verilecektir.


POSTER BİLDİLERİ

POSTER BİLDİRİ KURALLARI

• 70×90 cm boyutlarında ve dikey olarak hazırlanmalıdır.

• Posterin kenarlarında soldan, sağdan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Tüm metin Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.

• Metin 1-2 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.

• Başlık koyu ve tamamı büyük harflerle 54 punto olmalıdır.

• Yazar ad ve soyadları 36 punto (Yalnızca ilk harfler büyük olmalı, unvan yazılmamalı ve posteri sunan yazarın ismi alt çizgili olmalıdır. Bütün yazarların kurum bilgileri, e-posta adresleri hemen ismin altına 24 punto ile yazılmalıdır).

• Bölüm başlıkları koyu ve büyük harflerle 32 punto olmalıdır.

• Poster metni 28 punto ile yazılmalıdır.

• Kaynaklar 20 punto olmalıdır.

• Resim, tablo, çizelge, vs. kullanılabilir.

• Posterdeki yazılar, yazının görselliği açısından hangisi daha uygunsa, tek sütun ya da iki sütun halinde planlanabilir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

KONGRE PROGRAMI

BİLDİRİ KONULARI

• Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi Ve Teknoloji

• Sağlık Kurumlarında Kalite

• Sağlık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

• Sağlıkta Teknolojik İlerleme

• Stratejik Yönetim

• Sağlıkta Risk ve Kriz Yönetimi

• Sağlık Hizmetlerinde Liderlik

• Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

• Sağlık Ekonomisi

• Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi

• Sağlık Turizmi

• Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

• Sağlık Finansmanı

• Sağlık Sektöründe Girişimcilik

• Diğer Sağlık Yönetimi Konuları

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Bilim Teknik Yayınevi

KAYIT VE ÖDEME

KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

SÖZLÜ BİLDİRİ - POSTER SUNUMU KATILIMCI ÜCRETLERİ

Akademik Personel ve Sektör Çalışan: 100 TL

Öğrenci (Doktora- Yüksek Lisans): 75 TL

Öğrenci (Lisans): 50 TL

(Kayıt Ücreti yaka kartı, kongre çantası, öğle yemekleri ve ikram, bilimsel program ve katılım belgesini içermekte olup, konaklama dahil değildir.)

BİLDİRİ GÖNDERİMİ FORMUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.ÜCRETLİ DİNLEYİCİ

Akademik Personel ve Sektör Çalışanı: 100 TL

Öğrenci (Doktora- Yüksek Lisans): 75 TL

Öğrenci (Lisans): 50 TL

(Kayıt Ücreti yaka kartı, kongre çantası, öğle yemekleri ve ikram, bilimsel program ve katılım belgesini içermekte olup, konaklama dahil değildir.)


Hesap Bilgileri : Yapı Kredi

IBAN: TR620006701000000050094050

Alıcı Ad Soyad: Serhan ŞAHİNLİ

• Lütfen açıklama kısmına Ad- Soyad ve kongre katılım ücreti açıklamasını yazınız.

• Dekont Gönderimi (saglikyoneticilerikongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresine mail gönderilecektir.)
KONAKLAMA


İSTANBUL TOPKAPI

12-15 ARALIK 2017 TARİHLİ KONGRE ÖZEL FİYAT

SUPERIOR ODA

DELUXE ODA

JUNIOR SUIT

EXECUTIVE SUIT

Tek Kişilik Oda (BB)

50 EUR

70 EUR

100 EUR

120 EUR

Çift Kişilik Oda (BB)

60 EUR

80 EUR

110 EUR

130 EUR

İlave Yatak

15 EUR

15 EUR

15 EUR

15 EUR

Adres: MERKEZ EFENDİ MAH. MEVLANA CAD. NO:112/1 CEVİZLİBAĞ / ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

TEL: +90 (212) 664 75 70 | mercure.com | accorhotels.com


GÜNEŞ HOTEL MERTER

12-15 ARALIK 2017 TARİHLİ KONGRE ÖZEL FİYAT

Tek Kişilik Deluxe Oda

40€

180 TL

İki Kişilik Deluxe Oda

50€

220 TL

Üç Kişilik Standart Oda

65€

270 TL

Adres:GÜNEŞ HOTEL MERTER Nadide C. Günay S. No. 1 Merter / İstanbul

TEL: 0(533) 138 48 99 / 0(212) 483 30 30 | guneshotel.com.trULAŞIM

Adres : Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbulİLETİŞİM

saglikyoneticilerikongresi@yeniyuzyil.edu.tr

Tel No : 444 50 01 / 1201


Bilim Teknik Yayınevi