EN
Anasayfa / Haberler
Bilimsel çalışma Journal of Plant Diseases and Protection Dergisinde yayınlandıİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim elemanı ve öğrencilerinin yaptığı akademik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üye, eleman ve öğrencilerinin içinde yer aldığı bir çalışma, 2016 yılında geçtiğimiz günlerde uluslararası bir makale olarak yayımlanmıştır. Makale, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün ortak bir çalışması olarak Science Citation Index'te yer alan bir Springer dergisi olan Journal of Plant Diseases and Protection'da yayımlanmıştır. Çalışmada Üniversitemizden Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden/elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Emre Yörük ve Araş. Gör. Gülşen Uz ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Işıl Melis Zümrüt yer almaktadır. Uluslararası saygın bir dergide üniversitemiz öğrencilerinin de yer alması; bütün eğitim-öğretim camiaları için bir örnek teşkil edip, öğrenciler için akademik çalışmalarda yer alabilmelerinin teşviki açısından da büyük önem taşımaktadır.

Çalışma kapsamında Türkiye'de tahıllar için çok ciddi iki hastalık olan başak yanıklığı ve kök çürüklüğü hastalıklarının etmeni olan Fusarium graminearum ve Fusarium culmorum türlerinin genotiplendirilmesinin yanı sıra, patojen mantarların ürettiği mikotoksinlerin genetik ve analitik karakterizasyonu da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Fusarium graminearum türünde düşük ve yüksek mikotoksin üretim potansiyelleri biyoinformatik olarak ilk defa gösterilmiş, bu veriler de genetik ve analitik metodlar ile doğrulanmıştır. Çalışma Türkiye ve Dünya genelinde başak yanıklığı ve kök çürüklüğü hastalıklarıyla mücadelede yeni mücadele stratejilerinin geliştirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Makale erişim linki aşağıdaki gibidir:

http://link.springer.com/article/10.1007/s41348-016-0027-y