EN
Anasayfa / Haberler
Sağlık Yöneticileri Akademik Düzeyde Bir Araya Geldi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, sağlık hizmetleri yönetimindeki mevcut gelişmelere ve sorunlara bilimsel açıdan bakabilmek, özellikle sağlık yönetimi alanındaki yeni yaklaşımlar çerçevesinde sağlık kuruluşlarının gelecekte nasıl bir strateji belirlemesi gerektiğine odaklanmak üzere 1. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresini düzenledi.

“Asıl Olan Gücün Yönetilmesidir”

Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen 'Sağlık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar' Kongresinin açılış konuşmasını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu yaptı. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Yönetim kavramı hiç eskimeyen ve dünyanın odaklanması gereken bir kavramdır. Sağlıkta yönetim ise çok bileşenli bir denklemdir. Aslına bakarsanız ağır iş diye bir şey yoktur sadece iyi yönetilmeyen iş vardır. Eğer iyi bir yönetiminiz var ise hiçbir iş ağır gelmez. Yönetim kavramı aynı zamanda güç demektir. Bir gücün yönetimidir. İyi yönetilmeyen bir gücün de bir önemi yoktur. Asıl olan gücü yönetmektir. Bu yüzden özellikle bu kongrenin gençlerimize çok iyi örnek olacak şeyleri gün yüzüne çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

“Sağlık Turizmi Türkiye’de Hızla Büyüyor”

Sağlık sektörünün Türkiye’de önemli derecede yol kat ettiğine ve birçok alanda ilerleme gösterdiğine değinen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, yapmış olduğu konuşmada, “Daha evvel yapılan kongreler sağlık yönetimi ve sağlık işletmeleri şeklinde ulusal ve uluslararası boyutta yapılmaktaydı. Fakat buralarda sağlık yöneticilerin direk dahli genellikle daha az olmaktaydı. Diğer kongrelerden farklı olma amacımız hem özel sektördeki başarıyı yakalamış olan hastanelerin ya da sağlık şirketlerinin hem de devlette yönetici olarak sağlık politikalarının belirlenmesinde etkileyici olabilecek insanların bir araya gelerek bu tecrübelerin bir şekilde gençlere ve bizlere aktarmasını sağlamak. Bunun dışında tabi farklı farklı konulara da değineceğiz. Bunlardan birisi Türkiye için giderek büyüyen ve önem kazanan sağlık turizmi. Sağlık turizmi deyince aklımıza hemen kaplıcalar veya benzeri şifa arayışları gelmesin. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin maliyeti pek çok Avrupa ve Ortadoğu ülkesine göre çok düşük. En basit örneği, caddelerde sokaklarda saç ekiminden dolayı başları sarılı insanlar görüyoruz. Bunun maliyeti diğer ülkelere nazaran 3’te bir oranında daha az. Aynı zamanda diş, estetik veya benzeri ameliyatlarda da Türkiye ön planda olan bir ülke” dedi.

Yeni neslin yönetim konusunda nelere dikkat etmesi gerektiğine değinen Kongre Başkanı Prof. Dr. Resul İzmirli, “İnsanlık tarihi boyunca değişim hep var ve şiddetini her geçen gün arttırıyor. 2. Dünya Savaşı sonrası olan nesil olan bizler yeni nesile bizim şahit olduğumuz değişimleri anlatmak ve anlamalarını beklemek çok zor. Şimdi ise iş dünyasını bizden sonraki nesil yönetecek. Bu yüzden zamana ayak uyduran, çalışanlarının motivasyonunu en üst düzeyde tutabilecek, değişim rüzgârlarına ayak uyduracak vb. gibi birçok özelliğe sahip olabilen kişiler yönetim konusunda başarılı olacaktır. Bugün de sağlık ve iş dünyasındaki olumlu ve olumsuz koşulları neler olması gerektiğini masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

13 Aralık – 14 Aralık 2017 tarihleri arasında 2 gün boyunca süren olan kongrede bildiri sunumları ile ‘Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Liderlik’, ‘Sağlık Yönetiminde Kaynak Planlaması’, ‘Sağlık Ekonomisi ve Turizminde Güncel Trendler’, ‘Sağlık Politikalarında Stratejik Yaklaşım’, konularında paneller yapıldı.