EN
Anasayfa / Haberler
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine Katıldık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel & Kongre Merkezi’nde 6-7 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine Türkiye’nin ve Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

Bu sene ilki düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile standartları, özel sektörde ve kamuda; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler ele alındı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kongreye Bilimsel Danışma Kurulu, Bilimsel Sekretarya, Bilimsel Değerlendirme Kurulu birimleriyle akademik olarak destek verdi.

Kongreyi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Tuna, İSG Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kandemir, FTR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Prof. Dr. Banu Kuran, Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan Kepekli, Öğr. Gör. Aliye Kaşarcı Hakan, oturum başkanlıkları ve/veya sözlü sunumlarıyla onurlandırırken, Prof. Dr. Hulusi Acar, Dr. Öğr. Üyesi Beyrul Canbaz, Araş. Gör. Ulaş Çınar, Araş. Gör. Tolga Barışık ise çeşitli konularda katkı sağladılar.

Öte yandan kongrede lisans ve yüksek lisans öğrencileri de sözlü ve poster bildirileriyle yer aldılar.