Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HAKKIMIZDA
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olan Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 31 Mayıs 2021 tarihinde kurulmuş olup, Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmayı, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmayı ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır.

Merkezin Faaliyet Alanları;

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ve çözüm arayışları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak ve benzeri çalışmalara destek vermek ve katkıda bulunmak.

b) Üniversitenin çeşitli birimlerinde kadın ve aile sorunları ve çözümleri konusunda yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü öğrencilerini bu yönde araştırma yapmaya özendirmek.

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda faaliyet gösterenleri desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın ve aile çalışmalarının çözümüne yönelik projeleri takip etmek, bu konulardaki projelere başvurulmasını özendirmek ve katkıda bulunmak.

d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin amacına uygun olarak yayınlar yapmak, yaptırmak ve benzeri faaliyetleri teşvik etmek.

f) Kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitici film, poster, basılı eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

g) Yurt içinde ve yurt dışında benzer merkezlerle iletişim ağı oluşturmak ve iş birliği yapmak.

ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

h) Kadın çalışmaları konusunda kamu kurumları, diğer akademik kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapmak.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.