EN
Anasayfa / Haberler
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Kılavuzu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı-Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

03 Temmuz 2017

21 Temmuz 2017

Değerlendirme Tarihleri

24 Temmuz 2017

27 Temmuz 2017

Sonuçların İlan Edilmesi

28 Temmuz 2017

Kesin Kayıt Tarihleri

31 Temmuz 2017

04 Ağustos 2017

Yedek Kayıt Tarihleri

07Ağustos 2017

11 Ağustos 2017


Lisans kontenjan ücret burs bilgileri için tıklayınız.

Ön lisans kontenjan ücret burs bilgileri için tıklayınız.


* Yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek yurt dışı kontenjanı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07/01/2016 tarihli 75850160-301.06.01/615 sayılı yazısıGenel Başvuru Koşulları

1. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

4. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

5.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir

6.Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

7.Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

8.İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler

9.Tıp ve Hukuk alanına yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar başvurabilir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/08/2015 tarihli yazısı için tıklayınız.

10.Mühendislik ve Mimarlık alanına yatay geçişte; 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Mühendislik Programları için en düşük 240 bininci, Mimarlık Programları için en düşük 200 bininci sırada olanlar başvurabilir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/05/2016 tarihli yazısı için tıklayınız

11.2016 ÖSYS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında

Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir.

Birden fazla program için başvuran adayların her biri için ayrı, ayrı form doldurmaları gerekir.Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

Başvurular: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat ile ve online kabul edilecektir. Online başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecektir.Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.

Yurt Dışından Başvuracak Türk Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları için tıklayınız.Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Derslerinin hepsini almış genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Kurumiçi yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru İçin İstenen Belgeler

(Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.)

 • Onaylı Transkript
 • Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesiBaşvuruda İstenen Belgeler

(Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.)

 • Onaylı Transkript
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • YÖK Tanınırlık Belgesi(Yurtdışı başvurularda)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (jpeg)
 • İlk ve Acil Yardım Programına Geçecek öğrenciler için Sağlık RaporuYurt Dışından yapılacak başvurularda

1. Üniversite / Noter Onaylı Transkript (Onaylanmamış hiçbir belge kabul edilmez.)

2. Not dönüşüm tablosu

3. Üniversite Tarafından Onaylı Türkçe’ ye Çevrilmiş Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri,

4. T.C. Uyruklu öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış güncel giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge

5. Liseyi Yurt Dışında Tamamlamış Adaylar İçin ‘Lise Tanınırlık Belgesi’

6. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge

7. Türkçe Muafiyet şartını sağladığını gösterir belge. (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'İN" ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel : 444 50 01 Dahili: 1423 -1424 -1425-1428
Faks : 0 212 481 40 58


* Başvuru takvimimiz 03-21 Temmuz 2017 tarihleri arasındadır.


Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için tıklayınız.