EN
Anasayfa / Öğrenci / Askerlik İşlemleri
Lisansüstü Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Sevk Tehiri:

1111 Sayılı Askerlik Kanunu esasına göre http://www.asal.msb.gov.tr göre yürütülür.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre; lisansüstü (İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek lisans (tezli/tezsiz), Doktora, Lisans Sonrası Doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. ( http://www.asal.msb.gov.tr )

Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

Askerlik sevk tehir işleminin yapılmasını beyan eden öğrenci herhangi bir askerlik şubesinden almış olduğu yeni tarihli askerlik durum belgesini Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

Sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

Askerlik Durum Belgesi (aslı)

İle Enstitü Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sözü edilen evrakları teslim etmeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.

Özel öğrencilerin sevk tehir işlemleri yapılamaz.

Bakaya kalan öğrencinin sevk tehirine yasal imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple öğrencinin bakaya durumunun kaldırıldığını gösteren askerlik durum belgesini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

İngilizce hazırlık ya da bilimsel hazırlık sınıfına başlayacak ise bir yıl sevk tehiri, ders aşamasına geçen ya da ders aşamasında eğitimine başlayan öğrencilerin sevk tehirleri bir defaya mahsus olmak üzere 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla;

a) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için 1,5 yıl,

b) Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay,

c) Doktora öğrencileri için 6 yıl, bağlı oldukları Askeralma Bölge Başkanlıklarından istenir.

Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin (tez çalışması için istenen ilave süreler hariç) sevk tehirleri yapılmamaktadır.

Lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Aynı anda aynı derecedeki iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (BİR) yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler