EN
Anasayfa / Haberler
2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş Merkezi Yerleştirme Başvuru Kılavuzu (Ek Madde I)

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

1 Ağustos 2017

15 Ağustos 2017

Değerlendirme Tarihleri

16 Ağustos 2017

21 Ağustos 2017

Sonuçların İlan Edilmesi

22 Ağustos 2017

Kesin Kayıt Tarihleri

23 Ağustos 2017

29 Ağustos 2017

Yedek Kayıt Tarihleri

05 Eylül 2017

08 Eylül 2017


Önlisans Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.

Lisans Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.


Başvuru Şartları

1- 2017 – 2018 eğitim öğretim döneminden önce yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri yatay geçiş için başvurabilmektedir.

Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaktır.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

3- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

4- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarımıza başvuru yapamamaktadır.

5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

6- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamamaktadır.) Söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler sadece ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

7- DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilmektedir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamamaktadır.

8- Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

9- 2015 ÖSYS puanı ile İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapacak adayların Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir. (2015 ÖSYM kılavuz bilgisi bakınız Bk.233)


* ÖSYS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir. (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri hariç)

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. (Merkezi Yerleştirme Puan İle)

* Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.


Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru Formu için tıklayınız.

1. Transkript Onaylı

2. Öğrenci Belgesi Onaylı

3. Disiplin Belgesi Onaylı

4. Ders İçerikleri

5. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi

6. Kimlik Fotokopisi

7. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

8. Lise Diploması (Aslı Gibidir.)

9. İlk ve Acil Yardım Bölümüne başvurularda bulunacak öğrenciler için Sağlık Raporu (Üniversite veya Devlet hastanelerinden heyet raporu olması, raporda boy ve kilonun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.233.koşul)

* Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

Adres : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel : 444 50 01 Dahili: 1423-1424-1425
Faks : 0 212 481 40 58