EN
Anasayfa / Haberler
2016-2017 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puan Türüne Göre Yatay Geçiş Kılavuzu (Ek Madde I)

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

16 Ocak 2017

25 Ocak 2017

Değerlendirme Tarihleri

26 Ocak 2017

27 Ocak 2017

Sonuçların İlan Edilmesi

30-31 Ocak 2017

Kesin Kayıt Tarihleri

30 Ocak 2017

03 Şubat 2017

Yedek Kayıt Tarihleri

06 Şubat 2017

10 Şubat 2017


Önlisans Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.

Lisans Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.


Başvuru Şartları

1. Yurdumuzda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına)

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

3- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

4- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarımıza başvuru yapamamaktadır.

5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

6- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamamaktadır.) Söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler sadece ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

7- DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilmektedir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamamaktadır.

8-Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

9- 2015 ÖSYS puanı ile İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapacak adayların Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir. (2015 ÖSYM kılavuz bilgisi bakınız Bk.233)


*2015 ÖSYS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir. (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri hariç)

* Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. (Merkezi Yerleştirme Puan İle)

* Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.


Başvuru İçin İstenen Belgeler

1. Başvuru Formu için tıklayınız.
2. Kimlik Fotokopisi
3. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi
4. Onaylı Transkript ve Ders İçerikleri
5. Öğrenci Belgesi
6. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

* Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

Adres : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel : 444 50 01 Dahili: 1423-1425-1427-1428-1429
Faks : 0 212 481 40 58