EN
Anasayfa / Öğrenci / Öğrenci Kabulü
Yatay Geçiş
Yatay geçişler YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Tüm işlemler Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Üniversitemizde Kurumlarası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Merkezi Yerleştirme Puan Türüne Göre Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Kayıtlı olduğu yıldaki Merkezi Yerleştirme Puanlarının, kayıt olmak istediği aynı veya başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuruda bulunabilir.

Bu yatay geçiş türünde Hazırlık Sınıfı dahil aynı yada farklı bölümlere geçiş yapılabilmektedir.

Başarı Şartı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Ortalama şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.


2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ


2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ


2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ


2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ


2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ


Adres : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel : 444 50 01 / 1425 - 1427 - 1429

Faks : 0 212 481 40 58