Anasayfa / Aday Öğrenci

1) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni tanıyabilir miyiz?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2009 yılında VASEV (Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla kurulmuştur. Bünyesinde 10 Fakülte (27 Bölüm), 2 Yüksekokul (25 Program), 3 Enstitü (21 Yüksek Lisans, 2 Doktora programı) bulundurmaktadır.

Sağlıktan kazandığımı, sağlığa harcamalıyım.” ilkesiyle yola .” ilkesiyle yola çıkan Kurucumuz ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Azmi OFLUOĞLU, şimdi “ Varlığımı eğitim ve öğretime harcamalıyım.” düşüncesindedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kurulduğu yıldan bugüne dinamik yapısını hiç yitirmeden, medeniyetimizin icadı olan vakıf kültürüne ve anlayışına sımsıkı bağlı kalarak, kalibreyi ve kaliteyi esas alan bir üniversite olmanın sorumluluğunu her daim taşıyarak güçlü, donanımlı, özgüvenli bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizin Misyonu: Dünyadaki gelişmeler gözetilerek; özellikle sağlık alanında akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitimli iş gücünün hazırlanmasında kendine özel bir görev üstlenmiş bulunmaktadır. Üniversitemizde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilimler ve bilişim konularında çok iyi donatılmış, araştırıcı, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirilmesi hedeflenerek, toplum eğitiminde vazgeçilmez olan sürekli eğitim, araştırma ve gelişim temel ilke olarak benimsenmiştir.

Üniversitemizin Vizyonu: Sahip olduğu nitelikli akademisyenler vasıtasıyla özel ve devlet kurumları ile iş birliği içinde, başta sağlık ve tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştiren ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmalara yön verebilen bir üniversite, her tür bilimsel etkinlikte aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma-geliştirme kurumu olmaktır.

2) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin farkı nedir?

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU’nun da ifade ettiği gibi “Üniversiteler değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden kurumlardır. Üniversite yeniliğin merkezidir. İnsanlığın çözülememiş sorunlarının çözüm yeridir. Üniversite bilginin üretildiği, üretilen bilginin bilince dönüştüğü yerdir. Üniversite, ülkesinin tüm değerlerini kıymetlendiren, toplumla bağını güçlü kılan, insanıyla, toprağıyla, kültürüyle hemhâl olan değerler merkezidir.”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi seçkin akademik kadrosu ve kariyer odaklı eğitim anlayışıyla başta ülkemiz olmak üzere dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim görmüş, dersler vermiş, eserler yayımlamış, üniversitelerin çeşitli alanlarında başarılı çalışmalarıyla kendilerini kanıtlamış; alanlarında deneyimli, uzman akademik kadroya sahiptir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olmakla birlikte disiplinler arası bir dayanışmayla hareket eden bir akademik anlayışa sahiptir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi;

* Bilime değer veren sağlıkçılar, doktorlar, diş hekimleri, eczacılar,

* Doğaya, dünyaya ve geleceğe değer veren mimarlar, mühendisler,

* Adalet dağıtan hukukçular,

* Sanata ve kültüre değer veren sanatçılar,

* Ekonomiye ve dünyaya yön verecek siyasetçiler, ekonomistler, kamu ve özel kuruluşların yönetici adayları,

* Medyaya, pazarlamaya yön verecek iletişimciler,

* Farkındalık düzeyi yüksek, eleştirel ve analitik düşünebilen ve yaratıcı fikirler üretebilen bilim adamları yetiştirme amacındadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; düşünen, araştıran, sorgulayan hem kendisine hem de ülkemize katkılarda bulunacak bilim insanı ve meslek sahipleri yetiştirmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri, içinde yaşadıkları toplumumuzun olduğu kadar bir küresel sorunların çözümünde de üstün nitelikte hizmet verecek, bilimsel araştırmalarıyla yarınlara ışık tutacak şekilde eğitilir.

Güçlü ve Deneyimli Akademik Kadro

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde; akademik ve sektörel deneyime sahip, konularında uzmanlaşmış, tam zamanlı ve kısmi zamanlı olmak üzere toplam 589 akademik personel görev yapmakta olup; 96 Profesör, 30 Doçent, 188 Doktor Öğretim Üyesi, 188 Öğretim Görevlisi ve 65 Araştırma Görevlisi ve 22 Okutman ile eğitim-öğretim vermektedir. Akademik kadromuz, her dönem yeni açılan bölümlerimiz ve yeni katılımlar ile güçlendirilmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; yüksek donanımlı akademisyenleri ile araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş kaliteli bir eğitim anlayışını ilke edinmiştir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; çağdaş, bilimsel ve en ileri teknolojileri kullanarak kaliteli ve nitelikli eğitimin öncülerinden biri olmayı hedeflemiştir.

3) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yerleşkeleri nerelerdedir? Yerleşkeleri ziyaret edebilir miyim?

Üniversitemizin ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı’da bulunan ‘Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı burada yapılmakta olup yönetim ofisleri de bu yerleşkemizde bulunmaktadır. Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi, ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır. Ana bina 7 katlı olup 37 bin 457 m2’lik bir alana, ek bina ise 10 katlı olup 20 bin m2’lik alana sahiptir.

Kültürlerin buluşma noktası olmasının yanı sıra tarihi ile birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış olan metropol şehir İstan-bul’da 4 kampüsümüz aşağıdaki gibidir.

1- Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi,
2- Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi,
3- Gaziosmanpaşa’da Gaziosmanpaşa Hastanesi,
4- Şirinevler’de YENİSEM (Sürekli Eğitim Merkezi) Yerleşkesi

4) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kampüs, laboratuvar, atölye ve sosyal olanakları nelerdir?

-Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi,

Üniversitenin Cevizlibağ’da yer alan Topkapı Dr. Azmi OFLUOĞLU Merkez Kampüsünde birçok olanak bir arada sunul-maktadır. Tüm fakültelerimizin kullanımında olan temel eğitim laboratuvarları, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma ve Uygulama Mutfağı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Hemşirelik Bölümü Beceri Laboratuvarı, MAC Bilgisayar Laboratuvarları, Fantom Laboratuvarı, Simültane Tercüme Laboratuvarı, Mahkeme Salonu dersliği, Televizyon ve Radyo Stüdyoları, Fotoğraf Stüdyosu, Dans Salonu, Şan Salonu, Mimarlık Atölyesi, İç Mimarlık Atölyesi, Sahne Sanatları Sınıfı, Sahne Sanatları Çalışma Odası, Diş Hekimliği Preklinik ve Fantom Laboratuvarı, Temel Bilimler Laboratuvarları 1-2, Bilgisayar Laboratuvarı, Temel Bilimler Laboratuvarı 4, Temel Bilimler Laboratuvarı 3, Simultane Hasta Laboratuvarı, Simültane Tercümanlık, SHMYO Beceri Laboratuvarı, Eczacılık Fakültesi Laboratuvarı, Egzersiz Fizyoterapi Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Biyomedikal Laboratuvarı, Elektrik Elektronik Laboratuvarı, İlk Yardım Odası, Optisyenlik Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Labo-ratuvarı ve Adli Bilimler Laboratuvarı şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca Üniversitemizde konferans salonu, kütüphane, yemekhane, kafeteryalar, oyun salonu, revir ve mescit bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme laboratuvarlarımızda, deneyimli akademisyenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelerini ve kişisel gelişimlerini destelemek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

-Gaziosmanpaşa’da Gaziosmanpaşa Hastanesi,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Gaziosmanpaşa Hastanesi ile afiliye anlaşması mevcuttur. Bu nedenle Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik ders ve eğitimleri, 3. sınıftan itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmaktadır. Tüp Bebek Ünitesi, Kan Transfüzyon Merkezi, Teröpatik Aferez Ünitesi, Radyoloji Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Diyaliz Merkezi, Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kalp Damar ve Cerrahisi Merkezi, Laboratuvar, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Labora-tuvarı, Patoloji Laboratuvarı, Anjiografi Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı, Organ Nakli Merkezi bu ünitemizde yer alan eğitim ortamlarından bazılarıdır.

Gaziosmanpaşa Hastanesi 59.827 m2 alanda 117 poliklinik, 12 ameliyathane, 254 hasta odası ve 336 toplam yatak sayısı ile öğrencilerimizin uygulamalı eğitimine hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yararlandığı kitap ve online hizmetlerinin bulunduğu 180 m2 alanda kurulu kütüphanesi vardır. Hastane, 2017 yılında “Joint Commission International” tarafından akredite edilmiştir.

-Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi,

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ise “Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi” olarak İstanbul’da Avrupa Yakasında Sütlüce - Halıcıoğlu’nda eğitim-öğretim ve diş sağlığı konusunda hizmet vermektedir. Bu yerleşkemiz 8 katlı binasında toplam 3800m2’lik kapalı alanda akademik ve idari birimler, derslikler, 60 diş üniteli 8 klinik, laboratuvar, merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, acil servis ve küçük cerrahi işlemler için lokal girişim alanları konferans salonu, kütüphane, kafeterya ve yemekhane ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine eğitim-öğretim vermekte, uygulama olanağı sağlamakta, diş sağlığıyla ilgili halka açık hizmet vermektedir.

-Şirinevlerde YENİSEM (Sürekli Eğitim Merkezi) Yerleşkesi

En yeni yerleşkemiz ise İstanbul Şirinevler’de bulunan ‘Şirinevler Yerleşkesi’dir. Bu yerleşkemizde ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YENİSEM) eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Yeni dönemde kapılarını açmış olan Şirinevler YENİSEM (Sürekli Eğitim Merkezi) Yerleşkesi, çalışmaları ve vizyonu ile büyümeye devam ediyor…

5) Ulaşım olanakları hakkında bilgi alabilir miyim?

İstanbul’un en merkezi yerinde tarihi şehir ve yerleşim alanları ile iç içe olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, erişilebilirlik anlamında önemli bir yere sahiptir. Toplu taşıma; metrobüs, tramvay ve metroya yürüme mesafesinde olan kampüslerimizle öğrencilerimiz bilim, tarih, sanat, kültür ve eğlence alanlarına kısa sürede ulaşım sağlayabilmektedirler.

Anadolu yakasından da Üniversitemiz ana kampüsüne yine toplu taşıma araçları olan metrobüs, marmaray, deniz ulaşım araçları ve metro hattı üzerinden veya TEM, E5 otoyollarından hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

6) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kaç öğrenci öğrenimini sürdürüyor?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2018-2019 eğitim yılında, 10 Fakülte (27 Lisans), 2 Yüksekokul (25 Ön lisans), 3 Enstitü (21 Yüksek Lisans, 2 Doktora) olmak üzere 70 programda 10642 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyeti sürdürülmektedir.

7)İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burs Olanakları Nelerdir?

-

8) Üniversite içi kazanılan başarı bursunun geçerlilik süresi nedir?

-

9) Bir dersten başarısız olunursa burs kesilir mi?

-

10) Burs olanakları nelerdir?

-

11) Burslu ve ücretli öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri sorun oluyor mu?

Üniversitemizde öğrenciler arasında burslu burssuz öğrenci ayrımı yapılmaz.

12) ÖSYM bursunun kapsamı nedir?

-

13) Burslu yerleştiğim takdirde diğer burslardan yararlanabiliyor muyum?

Kurum içi birden fazla indirim kazanılması durumunda kazanılan burslardan en yüksek orana sahip burs uygulanmaktadır. Burslar birleştirilemez. Ancak YÖK burslarına kurum içi burslar eklenir.

14) Özel Yetenek Sınavı ile girilen bölümlerde burs olanağı var mı?

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ve Sahne Sanatları Bölümlerinin sınavlarına giren ve başarılı olan öğrenciler, başarı oranlarına göre tam burslu ve %50 burslu olarak kabul edilirler.

15) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yurt imkânınız var mı?

Özel Novu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerine Özel Novu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu nakit ve/veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde %5 oranında indirim uygulanmaktadır. T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerine peşin ödemelerde erken kayıt döneminde %10 indirim (Örneğin Mart %10 Nisan %9 vb.); kayıt döneminde (1 Temmuz itibari ile) ise %7 oranında indirim sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için http://novu.com.tr/ den Novu’yu ziyaret edebilirsiniz.

Çağrı merkezi: 444 9 633

16) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan olanaklardan fayda-lanabilir mi?

Kredi Yurtlar Kurumu’nun belirlediği koşulları taşıyan tüm öğrencilerimiz sunulan olanaklardan faydalanabilirler.

17) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde hangi Fakülteler/ Yüksekokullar ve Enstitüler bulunmaktadır?

FAKÜLTE SAYISI: 10

LİSANS: 27 Bölüm

TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ (4 Bölüm)
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (5 Bölüm)
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ (5 Bölüm)
PSİKOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (3 Bölüm)

İŞLETME
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

İLETİŞİM FAKÜLTESİ (4 Bölüm)
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (2 Bölüm)
GRAFİK TASARIM
SAHNE SANATLARI

 

 

YÜKSEKOKUL SAYISI: 2

ÖNLİSANS: (25 Program)


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU: (16 Program)
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.)
ANESTEZİ
ANESTEZİ (İ.Ö.)
ÇOCUK GELİŞİMİ
ECZANE HİZMETLERİ
İLK ve ACİL YARDIM
İLK ve ACİL YARDIM (İ.Ö.)
ODYOMETRİ
OPTİSYENLİK
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İ.Ö.)
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
YAŞLI BAKIMI

MESLEK YÜKSEKOKULU: (9 Program)
ADALET
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
DIŞ TİCARET
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
LOJİSTİK
LOJİSTİK (İ.Ö.)
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.)

 

ENSTİTÜ SAYISI: 3
YÜKSEK LİSANS: (18 Program)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: YÜKSEK LİSANS (9 Program)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TEZLİ-TEZSİZ)
MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ (TEZLİ-TEZSİZ)
ÖZEL HUKUK (TEZSİZ)
KAMU HUKUKU (TEZSİZ)
RESİM RESTORASYONU VE TEKNOLOJİSİ (TEZLİ-TEZSİZ)
SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ (TEZLİ-TEZSİZ)
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (TEZLİ)(ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE M.A PROGRAMME)
EKONOMİ VE FİNANS (TEZLİ-TEZSİZ)
İŞLETME (TEZLİ-TEZSİZ)

DOKTORA PROGRAMLARI: (2 Program)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI(ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE PhD PROGRAMME)

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: YÜKSEK LİSANS (7 Program)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZLİ-TEZSİZ)
KLİNİK EMBRİYOLOJİ (TEZLİ)
SAĞLIK YÖNETİMİ (TEZLİ-TEZSİZ)
ORTODONTİ (TEZLİ)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (TEZLİ)

SAĞLIK ATROPOLOJİSİ (TEZLİ-TEZSİZ)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: YÜKSEK LİSANS (1 Program)
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ)

18) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde uzaktan eğitim programları var mı? Var ise hangi dersler okutulmaktadır?

Bilgisayar Uygulamaları %30 Uzaktan Eğitim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %30 Uzaktan Eğitim

Türk Dili %30 Uzaktan Eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı %30 Uzaktan Eğitim

19) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde engelli öğrenciler için ne gibi kolaylıklar sağlanıyor?

Engelli öğrencilerimizin yerleşkelerimiz içeresinde rahat hareket edebilmeleri için asansörler ve özel lavabolar yer almaktadır. Ayrıca üniversitemiz Cevizlibağ Dr. Azmi Ofluoğlu Kampüs Binamızda rampa sistemi olması nedeniyle engelli öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır.

20) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kabul koşulları nelerdir?

ÖSYM

Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans programlarına ÖSYM yoluyla öğrenci almaktadır. Her yıl ÖSYM tarafından tercih yapan öğrenciler üniversitemize yerleştirilip kesin kayıtları yapılır.

Dikey Geçiş

Üniversitemiz dikey geçiş kontenjanı ile öğrenci almaktadır. Dikey geçişler 2 yıllık bir ön lisans programından 4 yıllık bir lisans programına yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan dikey geçiş kılavuzunda her yıl meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını içeren bilgiler bulunmaktadır.

Özel Yetenek

YGS puan türlerinin en az birinden 150 üzeri puan alarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin düzenlediği “Özel Yetenek” sınavlarında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Uluslararası Öğrenci

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, Mütevelli Heyetine sunulur. Onay sonrası kontenjanlar yurt dışından kabul edilecek Öğrenci Kıla-vuzunda yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığı’na iletilir.

Yatay Geçiş

Yatay geçişler YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ hükümlerine göre yapılır.

Üniversitemizde Kurumlar arası yatay geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

Merkezi yerleştirme puan türüne göre yatay geçiş: Bu yatay geçişte öğrencinin üniversiteye kaydolduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanları etkili olmaktadır. Öğrencinin üniversiteye kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları, kaydolmak istediği aynı veya başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuruda bulunabilir. Bu yatay geçiş türünde Hazırlık Sınıfı dâhil aynı ya da farklı bölümlere geçiş yapılabilmektedir.

Merkezi yerleştirme puan türüne göre yatay geçiş: Bu yatay geçişte öğrencinin üniversiteye kaydolduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanları etkili olmaktadır. Öğrencinin üniversiteye kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları, kaydolmak istediği aynı veya başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuruda bulunabilir. Bu yatay geçiş türünde Hazırlık Sınıfı dâhil aynı ya da farklı bölümlere geçiş yapılabilmektedir.

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Ortalama şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.

21) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi lisans ve ön lisans programları için gereken eğitim süreleri nedir?

Tıp Fakültesi: 6 Yıl
Diş Hekimliği Fakültesi: 5 Yıl
Eczacılık Fakültesi: 5 Yıl
Hukuk Fakültesi: 4 Yıl
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 4 Yıl
Sağlık Bilimleri Fakültesi: 4 Yıl – Beslenme ve Diyetetik 5 Yıl
Fen-Edebiyat Fakültesi: 4 Yıl
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 4 Yıl
İletişim Fakültesi: 4 Yıl
Güzel Sanatlar Fakültesi: 4 Yıl
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 2 Yıl
Meslek Yüksekokulu: : 2 Yıl

22) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde hangi şartlarda ilişik kesilir?

Öğrenim gören öğrencinin kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmak istemesinin dışında ilişiği kesilmez. Ancak öğrenim ücretinin ödenmediği durumlarda, öğrenciliği pasif olur. Öğrenim ücreti ödendiği takdirde öğrenci öğrenime devam edebilir. Disiplin cezası ile ilişik kesilir.

23) Ek kontenjan ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm programlarda boş kontenjan kalması durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek kontenjan döneminde yeniden tercih yaparak üniversitemizi tercih edebilir.

24) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yabancı öğrenci kontenjanı, ücreti, başvuru koşulları nedir?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyetine sunulur. Onay sonrası kontenjanlar yurt dışından kabul edilecek Öğrenci Kılavuzunda yayımlanmak üzere YÖK Başkanlığı’na iletilir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyetine sunulur. Onay sonrası kontenjanlar yurt dışından kabul edilecek Öğrenci Kılavuzunda yayımlanmak üzere YÖK Başkanlığı’na iletilir.
Başvuru Koşullarını ayrıntılı incelemek için www.yeniyuzyil.edu.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

25) Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu?

Üniversitemiz öğrencileri, Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programında gerekçeli nedenini belirten dilekçe ile kaydını dondurabilir. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu’nun Kararına dayanarak ‘’Kayıt Dondurma’’ işlemi yapabilirler.

26) Üniversitenize kayıt yaptırdığım dönemde askerlik işlerimi kim takip edecek?

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenci durum belgeleri, kayıt tarihini takip eden bir ay içerisinde, ilgili askerlik şubelerine bildirilmektedir. Ancak öğrenciler tecil ve yoklama işlemlerini kendileri yapmak zorundadır. Kayıt yenilemeyen erkek öğrenciler için her öğretim yılı başında bağlı oldukları askerlik şubelerine kayıt yenileme yapmadıkları üniversitemiz tarafından bildirilmektedir. Ayrıca 28 yaşını dolduran ancak öğretime devam etme hakkı olan erkek öğrencilerin her yarıyıl “Askerlik Şubesinden Tecil Belgesi’’ getirmek koşuluyla kayıtları yenilenmektedir.

27) Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

Fen Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinde öğretim dili İngilizcedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme Diyetetik Bölümü öğretim dili İngilizcedir.
Bunların yanı sıra eğitimiz Türkçe olan diğer fakülte ve yüksekokullarımızda ağırlıklı Mesleki İngilizce dersi verilmektedir.

28) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kaç kişilik sınıflarda eğitim görülmektedir?

Üniversitemizde öğrencilerimiz, almış oldukları derslere göre farklı büyüklükteki sınıflarda, amfilerde ve laboratuvarlarda öğrenim görmektedir. Özellikle uygulamalı laboratuvar çalışmaları etkinlik açısından daha yüksek randıman alınabilmesi için 20-25 kişilik gruplar halinde yapılmaktadır.

29) Ders içerikleri hakkında detaylı bilgiye nerden ulaşabilirim?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi web sayfasından, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ( https://obs.yeniyuzyil.edu.tr/oibs/bologna/ ) bölüm ve programlara ait ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

30) Harfli sistemde notların karşılığı nedir?

Başarı notları

Sayısal eşdeğeri

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FF

0.00

DZ

0.00

Not: Diş Hekimliği Fakültesi not sisteminde DC ve DD mevcut değildir.

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde dersler kurul ve kurul içinde modül sistemi, diğer tüm bölüm ve programlarımızda ders geçme sistemi uygulanmaktadır.

31) Zorunlu dersler ve seçmeli dersler nedir?

Zorunlu dersler; öğrencinin öğrenim süresi boyunca, bölüm gereği almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler; öğrencinin tercihi ve danışmanın onayı ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullarımızca önerilen dersler arasından alan içi ve alan dışı olarak seçilebileceği derslerdir.

32) Dönem ve Genel not ortalaması nedir?

Dönem (yarıyıl) Not Ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

33) Devam zorunluluğu var mı?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az %75, uygulamalı dersler için %80’ katılım gereklidir. Konu ile İlgili, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinden ayrıntılı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

http://yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/ogrenci-isleri-daire-baskanligi-mevzuat.aspx

34) Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Bir dersten FF, DD, DZ notlarından biri alınan dersler not ortalaması ne olursa olsun tekrar edilir (Bakınız 30. soru harfli sistemde notların karşılığı tablosu).

DD (Sayısal değeri 1.00) , FF (Sayısal değeri 0.00) DZ: Devamsız

35) Yüksek Onur ve Onur öğrencisi olma koşulları nelerdir?

Not ortalaması 3.00 ve üzeri olan ön lisans/ lisans/ lisansüstü mezun öğrencilerin diplomalarında “onur”,

Not ortalaması 3.50 ve üzeri olan ön lisans/ lisans/ lisansüstü mezun öğrencilerin diplomalarında ise “yüksek onurla” mezun olmuştur ibaresi yer alır.

36) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrencilere akademik ve bireysel konularda psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu?

Üniversitemizde her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. “Ofis Saati” uygulaması ile tüm öğrencilerimize öğretim elemanlarımız tarafından her konuda danışma olanağı yaratılmıştır.

Ayrıca öğrencilerimiz Psikolojik ve Rehberlik Danışma Ofisine başvurarak bireysel konularda danışmanlık hizmeti alabilirler.

37) Yaz Okulu Öğretimi nedir?

Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında vermeleri adına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile üniversite tarafından açılan eğitim dönemidir. Yaz okulu eğitim programı her yıl güncellenmektedir.

38) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans programlarında ikinci öğretim var mıdır? Saatleri nelerdir?

Üniversitemizde lisans programlarında ikinci öğretim bulunmamaktadır.

Meslek Yüksekokulu Turizm Otel İşletmeciliği, Lojistik bölümlerin de ikinci öğretim bulunmaktadır.

Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Tıbbı görüntüleme Teknikleri bölümlerinde ikinci öğretim bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgiyi üniversitemiz web sitesinden http://www.yeniyuzyil.edu.tr/ alabilirsiniz.

39) İkinci öğretimin normal öğretimden farkı nedir? Diplomada ikinci öğretim olduğu yazıyor mu?

Üniversitemizin ikinci öğretiminin normal öğretimden farkı; puan ve saat farkının bulunmasıdır. Diplomada ikinci öğretim olduğu yazmamaktadır.

40) İngilizce hazırlık programı var mı?

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan bölümlerde İngilizce Hazırlık programı zorunlu olarak okutulmaktadır. Ancak üniversitemiz Dil Okulu’nun yaptığı İngilizce yeterlilik muafiyet sınavından yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda başarılı olanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmuş sayılırlar. Ayrıca öğretim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri, İngilizce Hazırlık programına isteğe bağlı olarak devam edebilirler.

41) İngilizce hazırlık Programı’nın eğitim süresi kaç yıldır?

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nın eğitim süresi 1 yıldır. Ancak bu süre sonunda başarılı olamayanlar İngilizce yaz öğretimine katılabilirler. Burada da başarılı olamadıkları taktirde Akademik Yıl başlamadan önce yapılan İngilizce Hazırlık Yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Hazırlık Programı’nı tekrar ederler.

42) Öğretim dili Türkçe olan bir bölümü kazandım. İngilizce hazırlık okuyabilir miyim?

Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlı olarak okutulmaktadır. İsteğe bağlı okuma durumunda başarısız olsalar bile herhangi bir belge olmadan bölümlere devam ederler.

43) İngilizce hazırlık Programı’nda öğrenciler seviyelerine göre sınıflara nasıl yerleştiriliyor?

Öğrenci üniversiteye yerleştikten ve kaydını gerçekleştirdikten sonra seviye belirleme sınavına girer ve İngilizce seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler.

44) İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet sağlayan sınavlar ve geçme kriterleri nelerdir?

IELTS(en az 6.0 Puan) TOEFL/TOEFL-IBT (79) ve yeterlik sınavı sonucu Yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda gerekli notu alan adaylar İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan muaf sayılırlar.

45) İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere davam zorunluluğu var mı?

İngilizce Hazırlık Programında, öğrenciler derslere %85 devam etmek zorundadır.

46) Burslu bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’nı tekrar etmesi nedeniyle, bursu kesilir mi?

-

47) İngilizce Hazırlık veya diğer Programlarda öğrenime ara vermek istenirse şartları nelerdir? Kaç dönem izin alınabilir? Ara verilirse yıllık öğrenim ücreti geri ödeniyor mu?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler eğitimlerine bir defada en fazla 2 dönem ara verebilirler. Öğrencinin kayıt dondurması durumunda ödenmiş ücret bir sonraki seneye devredilir. Öğrencinin kayıt dondurma sonrası kaydını sildirmesi durumunda senelik ücretin %25’i kesilerek kalan tutar iade edilmektedir.

48) İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesinde bir kurs var mı?

İngilizce yeterlilik sınavı öncesinde üniversitemizin düzenlediği herhangi bir kurs yoktur. Öğrencilere, okul kaydına geldikle-rinde sınavlarla ilgili bilgilendirici toplantılar düzenlenir.

49) İngilizce Hazırlık Programı’nda bir yıllık kitap gideri ne kadardır?

Kitap ücretleri öğrencinin seviyesine göre yerleştiği programa göre değişiklik gösterir. Ancak orijinal kitap kullanılması zorunludur.

50) Hangi Bölümler özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor?

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ve Sahne Sanatları Bölümü %50 Burslu ve Tam Burslu olarak öğrenci alınmaktadır.

51) Özel Yetenek sınavına başvuru koşulları nelerdir?

Adayların, özel yetenek sınavına başvuru yapabilmesi için 2019 TYT sınavında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzeri alması gerekmektedir. Engelli adaylarımız için 100 puan barajı uygulanmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlerine en doğru adayları belirleyebilmek için bazı aday kabul prosedürleri geliştirmiştir. TYT sınav derecesi, Lise Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı gibi ölçümler dikkate alınmaktadır. Bölüm komisyonları tarafından öğrencinin kişisel portföyünü değerlendirerek, öğrencinin yaratıcı yeteneği ve problem çözmedeki kişisel yaklaşımı hakkında fikir edinir. Bu değerlendirme bitmiş olan çalışma üzerine değil, çalışmanın temelindeki fikirlerin sunulması üzerinde durur.

52) Özel Yetenek Sınavı kaç aşamalıdır?

Özel Yetenek Sınavı tek aşamalıdır.

1. Grafik Tasarımı: Çizim (Öğrencilerden belirlenen bir objeyi çizmesi istenir)

2. Sahne Sanatları: (Bir dram ve bir komedi parçasını öğrencinin sınavda oynaması istenir)

53) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümleriniz için bir kurs var mı?

Üniversitemizde özel yetenek sınavları ile ilgili herhangi bir kurs yoktur

54) Çift Anadal / Yandal Programı var mı? Nedir?

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (Çift Anadal) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden Çift Anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yan dal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemlerinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri’ne başvurabilmektedir.

ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması ve Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında ilk %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci Anadal diploma programına başvurabilirler. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir

ÇAP ve Yandal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan yö-netmeliğinden ulaşılabilir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir Anadal lisans diploması, yandal programını tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

Mevcut öğrencilerimizin Çift Anadal Programına başvurmaları durumunda kayıtlı olduğu programdaki burs oranı kadar başvurduğu diğer bölümde de burs almaya hak kazanır.

Öğrencilerimizin kayıtlı olduğu programdaki burs oranının %50’nin altında olması durumunda; Çift Anadal teşvik bursu olarak başvurduğu bölüme %50 burs verilmektedir.

55) Çift Anadal ve Yandal Programları’nda alınan diploma ve sertifikaların yurtdışı geçerliliği var mı?

Diplomaların yurtdışı geçerliliği, yurtdışında başvurulan ülke ve üniversitelerin yönetmeliklerine ve yönergelerine göre de-ğişmektedir. Bu gibi durumlarda ilgili ülke ve üniversitelerden bilgi alınması yerinde olacaktır.

56) Üniversitenize Yatay Geçiş olanakları var mı? Koşulları nelerdir?

Yatay geçişler YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.
Tüm işlemler, o eğitim ve öğretim dönemi için ilan edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Üniversitemizde kurumlar arası yatay geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Merkezi Yerleştirme Puan Türüne Göre Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci;
-Kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, kayıt olmak istediği aynı veya başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuruda bulunabilir.
Bu yatay geçiş türünde Hazırlık Sınıfı dahil aynı ya da farklı bölümlere geçiş yapılabilmektedir.

Başarı Şartı ile Kurumlar arası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci;
Yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında ki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortala-masının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

57) Üniversite içerisinde Bölümler arası Yatay Geçiş yaptığım zaman bursumu kaybeder miyim?

-

58) Yurt dışındaki üniversitelerden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?

Genel Not Ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisans programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ölçütleri belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yapılmaktadır. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmamaktadır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şartı aranmaktadır.

Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Üniversite/Kurumun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans programına eşdeğerliğinin (denklik belgesi) ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranmaktadır.

59)Daha önce bir başka üniversitede öğrenim görürken başarılı olduğum dersler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kazanacağım programda muaf tutulabilir mi?

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili birime intibak başvurusu yapmalıdır (Sonraki yarıyılda/ yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/ intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez). Başvuru şahsen veya resmî vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Muafiyet İşlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinden ulaşabilirsiniz. www.yeniyuzyil.edu.tr

60) Dikey geçiş sınavı nedir? Ne kadar sürede bitirilebilir?

Dikey geçiş sınavı yükseköğretim kurulu tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınavla meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık eğitim veren lisans programlarına geçmelerine olanak tanınır. Dikey geçiş sınavı sonucuna göre üniversitemizi kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin kaçıncı sınıftan başlayacakları ilgili bölüm başkanlığı ve bölüm hocaları tarafından oluşturulan komisyonca belirlenmektedir. Üniversitemize burslu olarak gelmeye hak kazanan öğrencilerimizin bursları komisyonumuzca belirlenen eğitim süresince devam edecektir. Öğrencilerin daha önceki okullarında aldıkları derslerin üniversitemiz ders programlarıyla uygunluğuna göre eğitime 2. sınıftan başlayabilecekleri gibi 3. sınıftan da başlayabilirler.

61) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2 yıllık ön lisans programlarından hangi lisans programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir?

Dikey geçiş sınavı sonucuna göre üniversitemizi kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin kaçıncı sınıftan başlayacakları ilgili bölüm başkanlığı ve bölüm hocaları tarafından oluşturulan komisyonca belirlenmektedir. Üniversitemize burslu olarak gelmeye hak kazanan öğrencilerimizin bursları komisyonumuzca belirlenen eğitim süresince devam edecektir. Öğrencilerin daha önceki okullarında aldıkları derslerin üniversitemiz ders programlarıyla uygunluğuna göre eğitime 2. sınıftan başlayabilecekleri gibi 3. sınıftan da başlayabilirler.

62) Meslek Yüksekokulu mezunları yurt içi veya yurt dışında da 4 yıllık bölümlerde lisans eğitimine devam edebilirler mi?

Meslek yüksekokulu mezunları yurt içinde herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinin 4 yıllık programlarına DGS ile girebilirler. Yurt dışına çıktıkları yılda ÖSYS’den veya uluslararası geçerliliği olan herhangi bir sınavdan ilgili puan türünde baraj puanını aşmış olması gerekmektedir.

63) Yurt dışı eğitim, staj ve gönüllülük programlarına dahil misiniz?

Erasmus, Mevlana yurt dışı öğrenci değişim programları YÖK ve çeşitli Uluslararası Meslek ve Öğrenci Federasyonları (Örn. Eczacılık için International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) üyesi Üniversitemiz Federasyon Üyesi YYUPSA-Yeni Yüzyıl Eczacılık Öğrencileri Birliği) tarafından yürütülmektedir. Staj programları fakülte düzeyinde olabilir.

64) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diplomasının Yurt Dışında geçerliliği var mıdır?

Ülke yönetmelik ve yönergelerine göre o ülke bazında araştırılmalıdır. Diplomaların yurtdışı geçerliliği, yurtdışında başvurulan ülke ve üniversitelerin yönetmeliklerine ve yönergelerine göre değişmektedir. Bu gibi durumlarda ilgili ülke ve üniversitelerden bilgi alınması yerinde olacaktır.

65) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerde değişim programlarına kimler başvurabilir?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri toplamda 12 aya kadar başvurabilir.

66) Erasmus Programı için başvuru şartları nelerdir?

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak.
• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Dil Okulu’nun düzenlediği İngilizce sınavında başarılı olmak. Başarılı olabilmek için en az Common European Framework of Reference For Languages’in belirtiği B1 seviye İngilizce biliyor olmak veya başvuru sırasında geçerli ve denk bir belge teslim edilmeli.

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:
• Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması;
• Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması;
• Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.
• Bir öğrenci Erasmus + öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus + öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden fayda-lanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus + faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2019-2020 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik Başarı Düzeyi : %50

Dil Seviyesi: %50

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar. Öğrencilerin, hare-ketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

HİBELER:

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.
Ödemeler; toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.Ayrıntılı ve güncel bilgi web sayfamızdan ( http://yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/ ) alınabilir.

67) Meslek Yüksekokulu öğrencileri Erasmus Programına başvurabilir mi?

Evet. Erasmus yükseköğretim programları, Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler için açıktır. Meslek Yüksekokulu öğrencisi, öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isterse üniversitemize kayıt yaptırdığı ilk yarıyıl içinde Erasmus Programına başvurabilir. Staj hareketliliğinden faydalanmak için ilk yıl başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Italy; Cagliari University, Università degli Studi di Parm, Universita di Foggia

Spain; Universidad Europea Valencia, Universitat de Girona, Universidad de Cordoba, Universitat Rovira I Virgili

Germany; Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen,George Simon-Ohm Hochschule Nurnberg,Technische Universität Dortmund

Portugal; Universidade Nova de Lisboa, Escola Superior de Tecnologias de Fafe,Instituto Politécnico de Lisboa

Poland; University of Rzeszowski, Radom Academy of Economics , Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Walczu, Mlopolska School of Economics, Higher School of Safety in Poznan, Bydgoska Szkola Wyższa , Higher School of Labour Safety Management in Katowice, Wyzsza Szkola Biznesu W Dabrowie Gorniczej, University of Zielona Gora, Higher School of Labour Safety Management in Katowice, Philological School of Higher Education, Wyzsza Szkola Spoleczno - Przyrodnicza IM. Wincentego Pola W Lublinie, Wroclaw University, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska

Romania; ; University of Medicine and Pharmacy ,Universitate de Medicina şi Farmacie din Craiova,Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu University of Bucharest , Spiru Haret University

Bulgaria; Medical University ,National Academy for Theatre and Film,Plovdiv Medical University

Greece; ; Aristotle University of Thessaloniki, University of Thessaly

Belgium; Haute École de la Province de Liège ,Haute École Francisco Ferrer

Hungary; Kodolányi János University of Applied Sciences

Czech Republic; Banking Institute College of Banking , Vysoká Škola Karla Engliše

Croatia; University of Zagreb

Lithuan; Lithuania Northern Lithuania College

Slovenia; Academy of Design

68) 2019-2020 Bölümlerin ve programların Puan Türü, En Küçük Puan, Burs ve Öğrenim ücretleri nelerdir?

Ayrıntılı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yer alan ADAY ÖĞRENCİseçeneğinden Bölümlerin ve Programların Puan Türü, En Küçük Puan, Burs ve Öğrenim ücretlerine ulaşabilirsiniz. www.yeniyuzyil.edu.tr

69) Eğitim ücreti için taksitlendirme yapıyor musunuz?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim ücreti, anlaşmalı banka kredisi ile %20 nakit kalan ücret 9 eşit taksitte veya anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartına % 20 nakit kalan ücret 9 eşit taksitte ödenmektedir. Bölüm ücretinin peşin (Nakit-Kredi Kartı Tek Çekim) ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanmaktadır.

70) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini ilk sırada tercih ettiğimde indirim oranı nedir?

-

71) Yıllık öğrenim ücreti önümüzdeki yıllarda da aynı mı kalacak?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretleri, Tefe/ Tüfe oranına göre alınan Mütevelli Heyeti kararı ile her yıl artış gösterebilmektedir.

72) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Ders Geçme Sistemi mi, Sınıf Geçme Sistemi mi uygulanmaktadır?

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde modül sistemi, diğer tüm bölüm ve programlarımızda ders geçme sistemi uygulanmaktadır.

73) Mezun olacak öğrencilerin iş bulmalarına yardımcı oluyor musunuz?

Yapılandırılmakta olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğümüzün ve Staj Koordinatörlü-ğümüzün öğrencilerimize iş olanakları ve Staj Konusunda destek sağlamak amacıyla çok sayıda iş ortağı ile paydaşlıkları bulunmaktadır. Öğrenim gören öğrenciler staj, mezun öğrenciler ise Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü sistemi üzerinden iş ortağı firmaların açık ilanlarına ulaşabileceklerdir. Fakültelerimiz Eğitim ve Öğretim çerçevesindeki derslerin yanı sıra özgeçmiş ve kariyer danışmanlığı, koçluk ve mülakat provaları gibi mezunlarımızın işe yerleşmesini sağlayacak faaliyetler, sürekli eğitimler YENİSEM üzerinden de talebe göre programlar açılarak yürütülebilmektedir.

74) Kaçıncı sınıftan itibaren staj yapmam gerekiyor? Staj zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde staj kuralları Fakülte / Yüksek Okul bölüm ve programları bazında, bağlı bulunulan müfredata göre değişik-likler göstermektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi ilgili bölüm yönetmelik ve yönergelerinden alabilirsiniz

75) Staj koşullarını yerine getirmediğim taktirde karşılaşacağım sorunlar nelerdir?

Staj zorunluluğu olan bölümlerde, staj zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerimiz mezun olamazlar.

76) Staj döneminde sigorta yapılıyor mu? Ücret veriliyor mu?

Staj döneminde öğrencinin iş kazası, meslek hastalıkları sigorta prim işlemleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.

77) Üniversitede okurken çalışabilir miyim?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde, öğrencilerimiz devam zorunluluğunu sağlamak ve eğitim- öğretimlerini aksatmamak şartıyla okurken çeşitli firmalarda çalışabilmektedirler.

78) Sertifika programlarınız var mı? Ücretli mi?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde, Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) tarafından yürütülen programlar dahilinde değişen ücret koşullarıyla çeşitli sertifika programları bulunmaktadır.

Mütevelli Heyetimizin ve Rektörlüğümüzün belirlediği öğrencilerimize katılmaları durumunda indirim uygulanmaktadır.

79) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde öğrencilere akademik ve bireysel konularda psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu?

Üniversitemizde her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. ‘Ofis Saati’ uygulaması ile tüm öğrencilerimize öğretim elemanlarımız tarafından her konuda danışma olanağı yaratılmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimize başvurarak bireysel konularda psikolojik danışmanlık hizmeti alabilirler.

80) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde spor imkânlarından nasıl faydalanabilirim?

Üniversitemiz teras katında sportif faaliyetlerde (tenis, basketbol, voleybol ve futbol ) kullanabileceğimiz bir açık alan spor sahamız mevcuttur. Üniversiteler arası müsabakalara İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak katılım gösterilmektedir.

81) Yerleşkelerde bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?

Öğrencilerimizin kullanımı için yerleşkemizde yer alan kütüphane ve laboratuvarlarda bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Kütüphane 10 İnternet Bağlantılı Masaüstü Bilgisayar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halıcıoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphane 2 İnternet Bağlantılı Masaüstü Bilgisayar,

, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kütüphane 8 İnternet Bağlantılı Masaüstü Bilgisayar,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Sınıflarda 7 İnternet Bağlantılı Dizüstü Bilgisayar bulunmaktadır.

82) Sosyal, sportif, kültürel, sanatsal etkinlik mekânları nelerdir?

Üniversitemiz teras katında sportif faaliyetlerde (basketbol voleybol ve futbol ) kullanabileceğimiz bir açık alan spor sahamız mevcuttur. Kapalı spor salonu olarak Zeytinburnu’ndaki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonu kiralanmıştır.

Büyük bir sahnesi olan, 350 kişilik konferans salonumuz kültürel, sanatsal her türlü etkinlikte kullanılmaktadır. Binamız -1 katında yaklaşık 200 m2 büyüklüğünde, dans, müzik her türlü toplantı vb. aktivitelerde kullanılan dans salonumuz bulunmak-tadır.

83) Sağlık sorunum olduğunda üniversitede başvurabileceğim bir yer var mı?

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında yerleşke içindeki revirimize ve işyeri hekimine başvurabilirler.

84) Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında yerleşke içindeki revirimize ve işyeri hekimine başvurabilirler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği bulunmaktadır. Dernek, birliktelik bilinci ve var oluş sebebiyle bugünden yarınlara yenilikçi hamlelerle büyümeye devam etmeyi planlamaktadır. Üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, staj ve mezuniyetten sonra iş imkanı sağlamak temel ilkeleri arasındadır. Ayrıntılı bilgileri üniversitemiz web sitesi üzerinden Mezunlar Derneği sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

85) Öğrenci konseyi var mıdır? Varsa nasıl seçilir ve faaliyetleri nelerdir?

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan Üniversite yönetim organlarına iletmek için kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, öğrencilerden gelen dilek ve şikâyetlerin Üniversite Senatosu ve diğer kurullarda görüşülmesini sağlar. Ayrıca, üniversite içi ve üniversiteler arası sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler. Öğrenci Konseyi, Üniversite yönetim organlarında öğrencileri temsil eder. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu üyesidir ve Üniversite kurulları toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır.

Öğrenci Konseyi bölüm temsilcileri seçimleri, yönergemize uygun olarak akademik yılın başında her sınıfta görevlendirilmiş bir öğretim görevlisi gözetiminde kapalı oy, açık sayım usulüne göre yapılır. Konsey Başkanı, yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri bu temsilciler arasından iki yıl için seçilir.

86) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde isteyen her öğrenci kulüp kurabilir mi?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili beceri ve uygulamalarını geliştirmek, hobileri ilgi alanlarına göre yeni kulüpler kurabilir ya da var olan kulüplere üye olabilirler. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde sosyal kültürel kulüpler sayısı 4 Spor kulübü ve 49 öğrenci kulübü bulunmaktadır

87) Yüksek lisans ve doktora programları için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Yüksek Lisans programları için gerekli evraklar Programa Başvuru Koşulları

1- T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yüksek lisans başvuru formu doldurmak
2- Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3- Noter onaylı not çizelgesi (transkript)
4- Kimlik fotokopisi
5- 2 adet resim
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
7- Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
8- Tezli yüksek lisans programları için ALES belgesi (55 ve üzeri puan)
9- Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.
10- Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi istenmemektedir.
11- Grafik Tasarımı programı için ALES koşulu aranmamaktadır. Güzel Sanatlar lisans mezunları ve alan dışı lisans mezunları kabul edilmektedir.

Doktora programları için gerekli evraklar

Programa Başvuru Koşulları
1. Program Online Başvuru Formu 'nu doldurmuş olmak,
2. Tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak,
3. ALES sözel ve eşit ağırlık puan türünde 55 ve üzeri puan almış olmak,
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 55 ve üzeri puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
5. Mülakatta başarılı olmak,
6. Olumlu referans sahibi olmak (En az iki tane),
7. Yabancı dili veya Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir kompozisyon yazmak (niyet mektubu).

Programa Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
4. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
5. Mezun olduğu okuldan alınmış Lisans ve Yüksek Lisans Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
6. ALES sonuç belgesi
7.Yabancı dil belgesi
8. 2 adet resim
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
10. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

**Doktorada özel öğrenci olmak isteyen adayların mutlaka ALES Belgesi olmalıdır. Yabancı Dil Belgesini ise 1 yıl içinde getirme zorunluluğu bulunmaktadır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bir puan alınması zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencinin süre sonunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

Programa Katılım için Değerlendirmenin Yapılacağı Esaslar

Doktora Programına Öğrenci Kabulünde Aday Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi

ALES puanının %50

Dil %10

Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması %10

Mülakat %20

Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yeterlilik çalışması yapmak istediğini anlatan kompozisyon yazma becerisi %10


• Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 olan adayların mülâkat/yetenek değerlendirmesinin, jüriler tarafından hesaplanan toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması ile değerlendirme yapılır.

• Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde aldığı puanı göz önünde tutulur.

88) Lisans tamamlandıktan sonra yüksek lisans programlarına başvuru ve öğrenci kabul şartları nelerdir?

Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesini ibraz etmek.

Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmak veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE sınavlarından eşdeğer taban puanı almış olmak gerekmektedir.

89) Yüksekokul mezunları yüksek lisans yapabilir mi?

Üniversitelerin lisans bölümlerinden (4 yıllık fakülte/ 4 yıllık yüksekokul) mezun olan bütün öğrenciler mevcut programlarda aranan koşulları sağlıyorlarsa yüksek lisans eğitimi alabilirler.

90) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yerleşke olanakları nelerdir?

Mimarlık Atölyesi, İç Mimarlık Atölyesi, Sahne Sanatları Sınıfı, Mimarlık Atölyesi Çalışma Odası, Radyo İstasyonu Stüdyosu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Alanı, Tüp Bebek Ünitesi, Kan Transfüzyon Merkezi, Teröpatik Aferez Ünitesi, Radyoloji Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Diyaliz Merkezi, Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Laboratuvar, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Diş Kliniği, Diş Laboratuvarı, Temel Bilimler Lab2, Temel Bilimler Lab1, Bilgisayar Laboratuvarı, Temel Bilimler Lab4, Temel Bilimler Lab3, Simultene Hasta Laboratuvarı, Simultene Tercümanlık, SHMYO BEC. Laboratuvarı, Eczacılık Laboratuvarı, Egzersiz Fiz. Laboratuvarı, Fizyoterapi ve Rehberlik Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Biomedikal Laboratuvarı, Elektrik Elektronik Laboratuvarı, İlk Yardım Odası, Optisyenli Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı, Anjiografi Laboratuvarı, Anjiografi Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı, Organ Nakli Merkezi, Kök Hücre Laboratuvarı ve Adli Tıp Laboratuvarı yerleşke olanaklarına sahiptir.

91) Kütüphane ve kaynakça olanaklarınız nelerdir?

Üniversitemiz kütüphanesinde otomasyon sistemine kayıtlı 10.000 kitap bulunmaktadır. Kitap dışı proje sayısı 385 adettir.
E-dergi yayınlarıyla internet erişimine açık toplam 250 dergi bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim dönemi içeresinde haftada 70 saat (Hafta içi 08.30-23.00 – Cumartesi - Pazar 10.00-19.00),

Yaz döneminde haftada 45 saat (Hafta içi 08.30-17.30) saatleri arasında çalışılmaktadır.

92) Fakülte ve Yüksekokul arasında fark var mıdır?

Fakülteler ve Yüksekokullar arasında (4 yıl eğitim veren) YÖK denkliği, mezuniyet sonrası girilecek sınavlar (KPSS) gibi ve iş imkânları konusunda hiçbir fark yoktur.

93) Meslek Yüksekokullarının özellikleri nelerdir?

Meslek Yüksekokulu; mesleki ve teknik eğitimler, iş piyasasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kalifiye personel ihtiyacının giderilmesine yönelik iş kaynağının yaratılması amacıyla, lise öğretimi sonrası iki yıl (hazırlık hariç) pratik ağırlıklı teorik eğitim verir.

94) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesini öne çıkaran özellikler nelerdir ?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Türkiye’nin en çok organ nakli yapan merkezinden birisidir. Kurulduğu günden bu yana 10 milyon kişiye sağlık hizmeti, 500 bin ameliyat, 5 bin böbrek ve pankreas nakli,500 karaciğer nakli, 50 bin doğum 32 yataklı çocuk ve yetişkin kemik iliği nakil merkezi, 36 ülkeden hasta kabulü,50 ayrı sağlık hizmeti, 90 bin m2, 1.200 çalışan ve dünyanın ileri teknolojileri ile donatılmış Onkoloji Merkezi ile hizmet vermektedir.

95) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinin uluslararası bilinirliği var mı?

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ‘‘ WORLD DIRECTORY OF MEDICAL SCHOOL ’’ listesinde bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi JOINT COMMISSION INTERNATIOANAL ’e akredite edilmiştir.

96) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ’nde WEB TV ve Radyo bulunmakta mıdır?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Web Tv si ve Radyosu Canlı yayınları ile birlikte üniversitemizde hizmet vermektedir.

97) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESGUM) hakkında bilgi alabilir miyim?

Merkezin Amacı:

Merkez, yaşlanan nüfusla birlikte ortaya çıkan tıbbi, kurumsal, eğitsel, sosyo-psikolojik ve kültürel problemleri inceleyerek programlar geliştirmektedir ve bu programların sayısını arttırmayı amaçlamaktadır. Yaşlılarla kurulacak ilişkilerde iletişim kilit unsurdur. Ayrıca, bu konuya yaklaşırken sağlıklı yaşlanma konusunda besin seçimlerinin, yaşlılığın gerektirdiği hazırlıkların, eğlence aktivitelerinin ve egzersizlerin de aynı oranda önemi bulunduğu farz edilmektedir. YESGUM'un yürüttüğü araştırmalar ve sağlaması planlanan kamu hizmeti İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin eğitim ve topluma hizmet amaçlarıyla örtüşmektedir.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yaparak Türkçe veya yabancı dillerde yayınlanmasını sağlamak;

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek;

d) Sosyal Gerontoloji ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türkiye endüstrisinin Sosyal Gerontoloji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek;

e) Sosyal Gerontoloji konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının, dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak;

f) Sosyal Gerontoloji alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının kullanılmasının sağlanması ve teknolojiye aktarılması için çalışmalar yaparak bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yürütmek;

g) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak;

h) Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayınlamak;

i) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yükseköğretim ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak;

j) İlgi alanlarında sosyal politika oluşturmaya yönelik çalışma yürütmek;

k) Akredite Sosyal Gerontoloji laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak;

l) Toplumda Sosyal Gerontoloji bilincini geliştirmek için ve Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

98) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİSEM) hakkında bilgi alabilir miyim?

Merkezin Amacı: 8 Kasım 2010’da Resmî Gazetede yayınlanan 27753 sayılı kararla kurulmuştur. Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Örgün eğitim, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında, değişen piyasa şartlarını da dikkate alarak, kurumların ve bireylerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlemektedir. YENİSEM’in eğitimci ve danışman kadrosu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi içinden ve dışından, konusunda uzman, aka-demik bilgi ve/veya iş hayatı tecrübesine sahip profesyonellerden oluşmaktadır.

Merkezin Faaliyet Alanları

1) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek. Kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek;

2) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek;

3) Yüz yüze eğitimin yanı sıra, internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak;

4) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yükseköğretim ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

99) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) hakkında bilgi alabilir miyim?

Merkezin Amacı: Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yükseköğretim ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak

100) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı -Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (YENİSARUM) hakkında bilgi alabilir miyim?

Merkezin Amacı: Merkezin kuruluş amacındaki en önemli husus, Üniversite öğretim üyelerinin akademik bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak, sanayicinin üzerindeki İş Sağlığı (çalışanların sağlığı ve güvenliği) konusundaki yükü ve sorumluluğu hafifletmek, dolayısıyla çalışanların sağlığını koruyarak ve sanayicinin üretimine yoğunlaşmasını sağlayarak, ülke ekonomisine yarar sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesiyle Yüksek Öğretim Kurumlarına verilen görevleri, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili hizmet veren birimlerde yerine getirmek için, gereken her türlü çalışmayı yapmak,

2- İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) hizmet alanında her türlü aksaklığa sebep olan unsurları araştırarak, ülkemiz endüstrisinin İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanındaki gereksinimlerine cevap verebilmek;

3- İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği ) ile ilgili konularda araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak;

4- İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği ) konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanları ve uzmanlarının dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak;

5- -İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanındaki bilimsel araştırmalarının sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak;

6- İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) konularıyla ilgili dokümantasyon, arşiv ve kitaplık oluşturmak;

7- Üniversite içerisinde, her düzeyde İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) eğitiminin niteliğini iyileştirecek çalışmalar yapmak, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) sorunları konusunda sanayiye danışmanlık hizmetlerini organize etmek;

8- Toplumda İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) bilincini geliştirmek için her türlü etkinlikte bulunmak.