EN
Anasayfa / Haberler
USD Kodlu Dersler
Ön Koşul Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Dönem    (G/B/G+B) T U K AKTS Kontenjan Dersi Veren Öğretim Üyesi
Yok USD028 Engellilik ve Engelli Hakları Disability  and Disability Rights Bahar 3 2 3 5 40 Koordinatör: Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA
Yok USD034 Afet Farkındalığı Disaster Awareness Bahar 2 0 2 3 50 Dr.Öğr.Üyesi T.Aykan KEPEKLİ
Yok USD038 Risk ve Zaman Yönetimi Risk and Time Management Bahar 2 0 2 3 50 Dr.Öğr.Üyesi Tolga BARIŞIK
Yok USD042 Temel Hukuk Basic Law Bahar 2 0 2 3 70 Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri
Yok USD044 Uluslararası Ticaret  International Trade Bahar 3 0 3 4 60 Doç Dr. Özlem YILMAZ
Yok USD048 Yeni Medyada Halkla İlişkiler Public Relations in New Media Bahar 2 0 2 3 50 Dr . Öğr. Üyesi  Ebru HANÇER
Yok USD052 Dijital Pazarlama Digital Marketing Bahar 2 0 2 3 50 Dr . Öğr. Üyesi Ebru HANÇER
Yok USD016 Yönetim ve Organizasyon Management and Organization Bahar 2 0 2 3 50 Prof.Dr. Resul İZMİRLİ
Yok USD020 Yaşam Bilimlerinde Kültürel Miras:Koleksiyonlar ve Müzeler Cultural Heritage in life sciences:Collections and museums Bahar 2 0 2 3 120 Prof.Dr. Orhan KÜÇÜKER
Yok USD022 Türk Halk Müziği Repertuvarı I Turkish Folk Music Repertoire Bahar 2 0 2 3 100 Öğr.Gör. Kenan KESKELEN
Yok USD026 Almanca German Bahar 2 0 2 3 30 Öğr.Gör. Ali Arif DOĞAN
Yok USD040 İlk Yardım First Aid Bahar 2 0 2 3 50 Öğr.Gör. Ümit Yaşar KAMACI
Yok USD046 Kentsel Açıklıklarda İklim-Akıllı Bitkisel Düzenlemeler Climate in Urban Clearings -Smart Plant Arrangements Bahar 2 0 2 3 50 Dr. Öğr.Üyesi Mehmet ÖZDEMİR
Yok USD032 İklim Değişikliği ile Mücadele Kentsel Alanlarda Doğa Temelli Çözümler Fighting Climate Change Nature-Based Solutions in Urban Areas Bahar 2 0 2 3 50 Dr. Öğr.Üyesi Mehmet ÖZDEMİR
Yok USD030 Çevre Toplum ve Teknoloji Environment Society and Technology Bahar 2 0 2 3 50 Prof.Dr. Orhan KÜÇÜKER