EN
Anasayfa / Haberler
Lisans/Önlisans Programlarına Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı-Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

11 Temmuz 2016

29 Temmuz 2016

Değerlendirme Tarihleri

01 Ağustos 2016

04 Ağustos 2016

Sonuçların İlan Edilmesi

05 Ağustos 2016

Kesin Kayıt Tarihleri

08 Ağustos 2016

12 Ağustos 2016

Yedek Kayıt Tarihleri

22 Ağustos 2016

26 Ağustos 2016


Önlisans Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjan, Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.

Lisans Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjan, Ücret ve Burslar Tablosu İçin Tıklayınız.


Genel Başvuru Koşulları

1. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

4. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programındaki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

5. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir

6.Dörtlük veya yüzlük not sistemine göre elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınır.

7.Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.


* Birden fazla program için başvuran adayların her biri için ayrı, ayrı form doldurmaları gerekir.

* Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

* Başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenerek, başvurular Online kabul edilecektir.Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.

Yurt Dışından Başvuracak Türk Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları İçin Tıklayınız.Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Derslerinin hepsini almış genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Kurumiçi yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru İçin İstenen Belgeler

(Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.)

 • Onaylı Transkript
 • Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesi

Kurumlararası Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenerek, başvurular Online kabul edilecektir.

* Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

 • Onaylı Transkript
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • YÖK Denklik Belgesi(Yurtdışı başvurularda)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (jpeg)
 • İlk ve Acil Yardım Programına Geçecek öğrenciler için Sağlık Raporu


Yurt Dışından yapılacak başvurularda

1. Üniversite / Noter Onaylı Transkript (Onaylanmamış hiçbir belge kabul edilmez.)

2. Üniversite Tarafından Onaylı Türkçe’ ye Çevrilmiş Ayrıntılı Ders Tanım Ve İçerik Bilgileri,

3. Liseyi Yurt Dışında Tamamlamış Adaylar İçin ‘Lise Denklik Belgesi’

4. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belgeDeğerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK"in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel : 444 50 01 Dahili: 1425 - 1427 - 1429
Faks : 0 212 481 40 58

* Başvuru takvimimiz 11-29 Temmuz 2016 tarihleri arasındadır.

* Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki İçin Tıklayınız .