EN
Anasayfa / Haberler
2021-2022 Bahar Dönemi Not Ortalaması İle Kurumlar Arası Yatay Geçiş KılavuzuBaşvuru Formu

Online başvuru için tıklayınız.

* Online başvuruda istenen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecektir.

Burs, Ücret ve Kontenjan Tabloları

Başvuru Koşulları

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60(4 üzerinden 2.29) olması gerekir.

Eşdeğer bir programda kayıtlı olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.


* Birden fazla program için başvuran adayların her bir program için ayrı, ayrı başvuru yapmaları gerekir.

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Transkript Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin belgesi
 • Ders Tanım ve İçerik Belgesi
 • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını Gösteren Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Lise diploması (E Devlet Çıktısı veya Onaylı Aslı Gibidir)
 • Yurt dışından başvuruda bulunacak adaylar için YÖK tanınırlık belgesi
 • Yurt Dışından Başvuruda Bulunacak Adaylar İçin ÖSYS, YKS veya Muadil Belge
 • Yurt Dışından Başvuruda Bulunacak Adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınacak Yurda Giriş Çıkış Belgesi
 • Yurt Dışından Başvuruda Bulunacak Adaylar İçin Pasaport Sayfalarının Fotokopisi
 • Yurt Dışından Başvuruda Bulunacak İkamet İzin Kart Fotokopisi

* Belgelerin başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

Değerlendirme

Başvurularla ilgili değerlendirme “ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ’’ hükümleri çerçevesinde yapılır.

Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu Linki için TIKLAYINIZ