EN
Anasayfa /
YÖS Başvuru Koşulları

1. BAŞVURU KOŞULLARI

1. TERMS OF APPLICATION

1.1) Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan aşağıda yer alan başvuru koşullarına uyanlar kabul edilecektir;

1.1) All the applications are eligible on condition that the applicants are either final year students or graduates and the applicants who have thefollowing requirements will be accepted.

a) Yabancı uyruklu olanların,

a) Those who have a foreign nationality,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

b) Those who were born as Turkish citizens but later were permitted by the Ministry of the Interior of Turkey to leave Turkish citizenship, including their underage children who are registered in the document of leaving Turkish citizenship and who can certificate that they have the document regarding the Exercise of Given Rights, pursuant to the Turkish Nationality Law, (The 7th article of the Turkish Nationality Law numbered 5901 prescribes that “(1) an infant born from the marriage of a mother or a father having Turkish citizenship inside or outside Turkey is a Turkish citizen”; applicants who would like to apply for the quotas of foreign admission should further review the Turkish Nationality Law.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

c) Those who used to have a foreign citizenship but later have acquired Turkish citizenship/those who have a dual citizenship under these circumstances,

d) i- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) i- Those who have Turkish citizenship and have completed the last three years of their secondary education in a foreign country except Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) (including the applicants who completed their secondary education in Turkish schools in a foreign country except TRNC) before 01/02/2013,

ii- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

ii- Those who started and completed their secondary education in a foreign country except Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) after 01/02/2013 (including the applicants who completed their secondary education in Turkish schools in a foreign country except TRNC),

e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

e) Those who have TRNC citizenship, reside in TRNC, have completed secondary education in TRNC and have obtained GCE AL degrees (The General Certificate of Education – Advanced Level), and those who have or will have GCE AL degree after registering and getting education in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010.

1.2) Bu maddedeki özelliklere sahip olan adayların başvuruları kabul edilmez. Başvuracak adaylardan,

1.2) All the applications are ineligible on condition that the applicants have the following requirements

For those who wish to apply,

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin-lise tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

a) Those who have Turkish citizenship and have completed secondary education in Turkey or in TRNC,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin lise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

b) Those who have TRNC citizenship (excluding those who have completed secondary education at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those who have or will have GCE AL degrees after registering in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010),

c) Bu kılavuzun 1.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (1.1/d maddesindeki şartları sağlayanlar hariç),

c) Dual citizens whose first citizenship is Turkish from birth, as prescribed in article 1.1./b of this guide (except those who fulfill the requirements in 1.1/d),

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin-lise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Dual citizens who have TRNC citizenship (excluding those who have completed secondary education at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those who have or will have GCE AL degrees by registering in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu kılavuzun 1.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

e) Those who are Turkish citizens or dual citizens whose first citizenship is Turkish as prescribed in the article 1.1./b of this guide and have studied or are currently studying at foreign embassy schools or foreign high schools in Turkey.