Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (YÜTÖM) eğitim verirken, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde Türkçe bilgi ve becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

YÜTÖM öğrencilerinin öğrendiği dilin kültürünü tanıması ve kültürlerarası iletişim yetisine de sahip olmasını amaçladığı için, öğrencilerine yalnızca Türkçe dersleri vermekle yetinmeyip, Türk kültürünü tanıtıcı geziler (boğaz turu, müzeler, tarihi yerler vb.), film gösterimi ve müzik dinletileri de düzenlemektedir.

YÜTÖM’de kurslar, yılda üç dönem halinde ve yıllık akademik takvime göre düzenlenmektedir. Kursların başlama tarihi düzenli olarak duyurulmakta ve kayıtlar kursun başlangıç tarihinden bir ay önce başlamaktadır.

Turkish Courses

How is Turkish taught at YUTOM?

Istanbul Yeni Yuzyil University Turkish Teaching Practice and Research Center (YUTOM) aims for participants to acquire Turkish knowledge and skills to meet their needs by combining both theoretical and practical training.

YUTOM aims for students to learn about Turkish culture as a means of promoting intercultural communication. Trips to the Bosphorus, museums and major historical sites are organised, while films and concerts also focus on vital elements of Turkish culture.

In YUTOM, courses are organised annually in three semesters. Starting dates for the courses are announced in advance and registration begins one month before classes start.

Who can learn Turkish at YUTOM?

In YÜTOM, Turkish Language Training is given not only to students who come to Turkey to attend university but also to people from all occupational groups, ages and language levels.Стамбульский Университет Новый Век

Научно исследовательский центр по обучению турецкому языку

В Стамбульском Университете Новый Век в научно исследовательском центре обучения турецкому, целью обучения учащихся является, приобретение навыков и знаний турецкого, для удовлетворения соответствующих нужд, с использованием теории и практики в едином целом.

Целью ‘‘ЙУТОМ’’ является ознакомление учащихся с культурой изучаемого языка и приобретение умения общаться с разносторонними культурами. ‘‘ЙУТОМ’’ не только обучает турецкому, но и организует ознакомительные экскурсии Турецкой культуры (туры по Босфору, по музеем, по историческим местам и т.д.), кинопоказы и музыкальные концерты.

В течение года курсы ‘‘ЙУТОМ’’ проводятся в трех периодах, в соответствие с академическим календарем. Даты начала курса объявляются регулярно и запись на курсы начинаются за месяц до их начала.