EN
Anasayfa / Haberler
Arş. Gör. Mert ÜLGEN, Türkiye ve Slovenya’nın TÜBİTAK ve ARRS İki Taraflı İşbirliği Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalıştay ve Kolokyuma İki Ayrı Bildiri ile Katıldı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Mert ÜLGEN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı-ARRS İki Taraflı İşbirliği Protokolü Uyarınca Yürütülen ve proje yürütücülüklerini Prof. Dr. Nuray EKŞİ ve Prof. Dr. Tadeja JERE JAKULIN’in yaptığı “Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Hakkında Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi” ile ilgili olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’nde 26 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen “Farklı Disiplinler Açısından Kültür Varlıkları Çalıştayı-2” kapsamında gerçekleştirilen üçüncü oturuma “2863 Sayılı Kanun Uyarınca Kültür Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması Suçu” başlıklı bir bildiri ile katılmıştır.

Arş. Gör. Mert ÜLGEN, aynı proje çerçevesinde 4 Eylül 2023 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda düzenlenen “3rd Colloquium of the Project on the Comparison of Slovenian and Turkish Laws on the Dispute Settlement Mechanisms Regarding Cultural Property Project No. 122N328 Conducted Pursuant to the Bilateral Cooperation Protocol of TÜBİTAK, Türkiye and ARRS, Slovenia” başlıklı kolokyumun ikinci oturumunda ise “A General Overview of Crimes Regulated under Turkish Law on the Conservation of Cultural and Natural Property” başlıklı İngilizce bir bildiri sunmuştur.

Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in gerçekleştirilen Çalıştay ve Kolokyum’da Türkçe ve İngilizce olarak sunmuş olduğu bu bildiriler, aynı zamanda Slovenya ve Türkiye’de basılacak olan uluslararası kitaplarda, kitap bölümleri olarak yer alacaktır.Yayınlanma Tarihi : 10.10.2023