EN
Anasayfa / Haberler
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansever Kayapunar Kesgül'ün Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'nde Makalesi Yayımlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansever Kayapunar Kesgül'ün  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'nde "Ağıtların Vatan Sevgisi ve Mensubiyet Şuurunu Pekiştirme İşlevinin Sivas Ağıtları Üzerinden Bir Değerlendirmesi " başlıklı makalesi yayımlandı. (Cilt: 134, Sayı: 265,s. 217-230, Temmuz-Ağustos 2023)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3110184
Yayınlanma Tarihi : 17.10.2023